(Minghui.org)

מאז ה-20 ביולי 1999, ג'יאנג זמין השתמש במתקני המפלגה הקומוניסטית בסין (מק"ס) לרדוף באכזריות כ-100 מיליון אזרחים סינים המתרגלים פאלון גונג, שיטה רוחנית שקטה המתבססת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות.

לאורך כל הדרך מכחיש המשטר הקומוניסטי שהוא מענה ואף הורג מתרגלי פאלון גונג. אולם לא ניתן להסתיר את הזוועות של המשטר לעולמי עד והקהילה הבין-לאומית מודאגת יותר ויותר מהפרות חמורות אלה של זכויות אדם. קבוצת המחקר לזכויות אדם של הפאלון גונג פרסמה לאחרונה את "הדוחות של האו"ם על מצב הפרות ופגיעות בזכויות אדם של מתרגלי הפאלון גונג בסין בשנים 2000 עד 2010" האוסף כולל יותר מ-70 האשמות המתייחסות לרדיפת הפאלון גונג  בסין ומפורסמות במספר דוחות שנתיים של האו"ם על זכויות אדם מאז שנת 2000.

הדוחות מפרטים היבטים של רדיפת הפאלון גונג ובכללם הגבלת חופש האמונה, הגבלת חופש הביטוי, עינויים, התעללות בלתי אנושית, אלימות כלפי נשים, מוות במעצר, קצירת איברים, התעללות באמצעות סמים, התערבות בהליכי עבודה של שופטים ועורכי דין המנהלים מקרים של מתרגלי פאלון גונג וכו'.

לדוגמה, ב-10 במארס 2006, מועצת זכויות אדם של האו"ם פרסמה דו"ח בשם "דווח על עינויים ומעשי אכזריות נוספים, התעללות או הענשה בלתי אנושית או משפילה: שליחות לסין" שחובר על ידי המפקח המיוחד מטעם האו"ם, פרופסור מנפרד נוואק. בדו"ח נאמר: "מאז שנת 2000 מדווחים פרופסור נוואק והקודם לו בתפקיד על 314 מקרים לכאורה של עינויים לממשל בסין. המקרים האלה מייצגים הרבה מעבר ל-1,160 יחידים". הדו"ח מציין  (בצורת טבלה) שהפאלון גונג מהווה 660 מקרים  מכל מקרי העינויים המדווחים. קרוב ל-700 מקרי עינויים התרחשו במרכזי מעצר, מחנות עבודה ותחנות משטרה. יותר מ-800 ממבצעי הפשע הם שוטרים, סגל הביטחון הלאומי וסוהרים במחנות עבודה ובתי כלא.

כמו כן, ב-29 במאי 2009 פרסמה מועצת זכויות אדם של האו"ם דו"ח בשם: "קידום והגנה על כל זכויות אדם, זכויות אזרחיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות, הכוללות את הזכות להתפתחות". בפרק על "סין: מקרי מוות של מתרגלי פאלון גונג", יש תיעוד של 16 מקרי מוות של מתרגלים עקב עינויים ובכללם המקרה של  הזמר הסיני המפורסם יו ג'ואו. בדו"ח שחיבר המפקח המיוחד פיליפ אלסטון מסופח מכתב לרשויות הסיניות מתאריך ה-13 במארס 2009 בדרישה לחקירת כל אחד מ-16 מקרי המוות, תהליכי תביעה נגד האחראים לרציחות ותשלומי פיצויים למשפחות הקורבנות.

כשנחשפו ב-2006 הזוועות של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים על ידי המשטר בסין, שלושה מפקחים מיוחדים של האו"ם שלחו ב-11 באוגוסט 2006 מכתב משותף לרשויות בסין בדרישה למק"ס להמציא ראיות להפרכת ההאשמות. שלושת מחברי המכתב הם פרופסור נוואק המפקח המיוחד מטעם האו"ם על עינויים, גב' אסמה ג'אהנג'יר, המפקחת המיוחדת של האו"ם על חופש דת ואמונה וגב' סיגמה הודה המפקחת המיוחדת של האו"ם על סחר באנשים.

שנה לאחר מכן המפקחים המיוחדים מטעם האו"ם המשיכו לצבור האשמות נגד המק"ס. הם דיווחו בדו"ח שלהם: "הבעיה הקריטית לא קיבלה התייחסות מיוחדת בתשובות הקודמות של הממשל: דווח שיש הרבה יותר השתלות איברים מאשר מקורות מזוהים של איברים, אפילו אם לוקחים בחשבון נתונים למקורות מזוהים, דהיינו: הערכה שנתית של אסירים המוצאים להורג מהם נתרמו אחוז גבוה של איברים, על-פי הצהרה מ-2005 של סגן שר הבריאות מר הואנג ג'יי-פו; בני משפחה התורמים מרצון, שמסיבות תרבויות נמנעים לתרום את איבריהם לאחר מותם; ותורמים בעקבות מוות מוחי. יותר מכך, זמני ההמתנה הקצרים שפורסמו  לאיברים עם התאמה מלאה רומזים על כך שקיימת מערכת ממוחשבת של איברים מתאימים להשתלה ובנק גדול של תורמים חיים אפשריים. ניתן לומר שלכאורה ההתאמה בין איברים זמינים ומספרים ממקורות הניתנים לזיהוי מוסברים על ידי קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג והעלייה בהשתלות מאז שנת 2000 חופפת ובקורלציה ישירה לזמן תחילת הרדיפה של אנשים אלה... הדרישה להסביר את חוסר ההתאמה במספר השתלות בין השנים 2000 ל-2005 לבין המספר של איברים ממקורות הניתנים לזיהוי חוזרת שוב".

ניתן לעיין בדו"ח באתר הרשמי של האו"ם: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm

מספר המסמך הוא: A/HRC/7/3/Add.1

מספר המקרים הרב המתועד במסמכים האלה מספק ראייה חותכת לאמת את קיומה של הרדיפה ורמת האכזריות שלה. אולם מקרים אלה הם רק קצה הקרחון של הרדיפה המתרחשת בסין.