(Minghui.org)

האקדמיה לאמנויות פיי-טיאן מבקשת מתלמידי דאפא לתרום בדחיפות ספרים לספרייה הן באנגלית והן בסינית, חדשים ומשומשים. אפשר למסור את הספרים אלה למתאמים המקומיים. אנו מבקשים מהמתאמים המקומיים לשלוח את הספרים לספריית האקדמיה לאמנויות פיי-טיאן עד סוף נובמבר.

האקדמיה לאמנויות פיי-טיאן 22 בנובמבר 2010