מעט מאוד משודר בטלוויזיה הממלכתית או ברשתות אחרות בישראל בנושא משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין").

באחת עשרה השנים האחרונות בהן מתבצעת רדיפה חסרת תקדים כנגד כמאה מיליון מתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג ובני משפחותיהם בסין. על רקע השתיקה המאפיינת את המדיה בישראל בנושא רדיפת הפאלון גוגנ בסין – טוב לראות ביוטיוב שידור של תוכנית "רואים עולם" שהציג (לפני כשנה) כתבה של רשת טלוויזיה אמיצה שבסיסה בניו יורק (NTDTV) בנושא קצירת האיברים בסין ממתרגלי פאלון גונג חיים.

מחנה ריכוז סודי ענק שנחשף בסו-ג'יא-טון מתחת לבית חולים שביצע השתלות; העדים שהביאו לחשיפת הזוועות; איברים חיוניים שהוצאו מאנשים נושמים, חיים,  דו"ח חקירה קנדי בלתי תלוי שהוגש לאו"ם ומסקנותיו נחרצות:

http://www.youtube.com/watch?v=bYrr4qH7a5U

אנא צפו, העבירו, אמרו "לא!" לרדיפה.