(Minghui.org)

ב-21 בדצמבר 2010 ב-15:30 פרצו שוטרים חשאים ממשטרת שאנג-ג'יג'י לביתו של מר יואן יו-לונג בעיר פו-ג'ין בהיילונג-ג'יאנג. ברגע שנכנסו לבית החלו לחקור אותו: "האם הפאלון גונג הוא טוב או רע? האם אתה רוצה עדיין לתרגל או לא? היכן בנך וכלתך?" הם הניחו את ספרי פאלון גונג של מר יואן על השולחן והחלו לצלם אותם במצלמת וידיאו כ"ראיות". כמו כן הם צלצלו למנהל משרד הביטחון הפנימי, שן ג'ינג-יואן, לבוא בלוויית עוד חמישה שוטרים כדי לבזוז את ביתו של מר יואן. השוטרים החרימו את מחשב הלוח שלו, מדפסת דיו שלושה נגני MP3 שני טלפונים ניידים, כמה חומרי הבהרת אמת וספרי פאלון גונג.

אחרי שעצרו באופן בלתי חוקי את מר יואן, הם עצרו באופן בלתי חוקי גם את בנו וכלתו שבאו לבקר את האב משום שהיה חולה. השוטרים שהו בביתו של מר יואן מהשעה 15:30 ועד השעה 19:00 לבדם, אף על פי שאף בן משפחה לא היה בבית אחר מעצרו.

מר יואן, בנו וכלתו הוחזקו באותו לילה בו נעצרו במשרד הביטחון הציבורי בפו-ג'ין כשידיהם כבולות, וחקרו אותם עד 23:00 בלילה. כעת הם מוחזקים במרכז המעצרים של פו-ג'ין.

במשך החודש האחרון חברו "סוכני 610" עם הוועדה המשפטית והפוליטית של העיר כדי לאיים על מתרגלי פאלון גונג מקומיים במקום עבודתם, כשהם מנסים לאלץ אותם לוותר על הפאלון גונג ולחתום על שלושת הערבויות לוויתור על אמנותם.