(Minghui.org)

שיטות עינוי שונות ומחרידות הכוללות הזרקת סמים הפועלים על מערכת העצבים מופעלות על מתרגלות הפאלון גונג (פאלון דאפא) שאינן נוטשות את אמונתן ב"אמת-חמלה-סובלנות" ושמסרבות להשמיץ את השיטה או לענות את חברותיהן

רקע:

על פי מידע שנאסף על ידי אתר מינג-הווי (אתר של מתרגלי הפאלון גונג), יותר משלושים מתרגלות של פאלון גונג הגיעו להתמוטטות נפשית במהלך כליאתם במחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יא בפרובינציית ליאו-נינג. מספר זה אינו שלם כי הוא אינו כולל מתרגלות שמתו בעודן במעצר ושזהותן אינה ידועה.

מתרגלות שיצאו במצב זה ממחנה העבודה בכפייה לא הצליחו להשתקם גם אחרי כמה שנים. יש שהצליחו להשתפר כתוצאה מעזרה של מתרגלים עמיתים, אך לא החלימו לחלוטין. חלק מהן נפטרו לא הרבה אחרי שחרורן. להלן שלושה מקרים נוספים:

20. ג'אנג צ'י-לין (Zhang Qilin)

הגב' ג'אנג צ'י-לין היא מהעיר שן-יאנג. בכירי מחנה העבודה בכפייה רצו להשיג ש- 100% ממתרגלות הפאלון גונג העצורות במחנה יעברו "שינוי" (טרנספורמציה), כלומר שכולן יחתמו שהן מוותרות על אמונתן ב"אמת, חמלה, סובלנות". תחת הוראות מנהל המחנה, ראשי צוות מס' 1 (שמות הסוהרות שהשתתפו בפשע הזה מפורטים במאמר באנגלית) החלו לענות את הגב' ג'אנג ואת המתרגלות האחרות שעצורות במחנה הכפייה.

העינויים נמשכו בין שש שעות לבין שלושה ימים רצופים. אחת המתרגלות לא יכלה ליישר את ידיה לאחר מכן, שניה נקשרה בתנוחת "כנפי נשר" על מיטה ("מיטת סדום") למשך יומיים. זרועה של הגב' גאנג צ'י-לין נשברה במהלך העינויים והיא איבדה את איזונה הנפשי. מלבד הסוהרות השתתפו בעינויים גם שני סוהרים גברים.

21. צ'י ג'ן-ג'יאנג (Qi Zhenjiang)

כמו במקרה הקודם, הגב' צ'י ג'ן-ג'יאנג עונתה גם היא באכזריות ב-7 באוקטובר 2008. לאחר המכות שקיבלה היא גם נתלתה באזיקי ידיה למשך שלושה ימים, וכתוצאה מכך איבדה את האיזון הנפשי. שלטונות המחנה יודעים שמתרגלי פאלון גונג אינם מעוניינים לוותר על אמונתם מתוך מודעות, ולכן הם גורמים למתרגלים להיות מטושטשים ולאבד את צלם האדם שלהם.

22. ג'או סו-צ'ין (Zhao Suqin)

הגב' ג'או סו-צ'ין בת ה-47 סירבה לענוד תג זיהוי של אסיר והוכתה באכזריות בידי ראש המחלקה ג'אנג צ'ון-גואנג. הגב' ג'או איבדה את צלילותה כתוצאה מההתעללות והיא נשלחה לבית חולים ששם פיקחו עליה שני סוהרים סביב השעון. אפילו אז לא הודיעו בכירי המחנה למשפחתה על מצבה.