(Minghui.org)

לחלק הראשון: http://www.falunnews.org.il/articles_p/2010/08/c_01/118867_06.htm

ילדים של מתרגלי פאלון גונג חשופים למצוקות וסבל מצד המשטר הקומוניסטי, שאפילו מבוגרים אינם מסוגלים לסבול.

חלק מהילדים האלה הפכו יתומים בגלל שהוריהם עונו למוות על התמדתם בשיטת הפאלון גונג. אצל חלק – שני ההורים כלואים לשנים ארוכות. לעתים קרובות לא נותר להם אף אחד לסמוך עליו והם משוטטים ממקום למקום. חלקם מתים כתוצאה מתקופות ארוכות של סבל נפשי נורא. אחרים הולכים בעקבות הוריהם, נעים ממקום למקום כדי להימנע מרדיפה, ללא בית קבוע. רבים מהם סובלים ניכור מצד חבריהם המושפעים מהתעמולה, מלעג והפחדה מחברים לכיתה ומשכנים.

להלן מקרה נוסף בגוי-ג'ואו, סין.

בתה של וויי יא-לאן מהעיר אן-שון

על גב' ווי יא-לאן נגזרו חמש שנות מאסר בגלל שסירבה לוותר על אמונתה. בהיותה כלואה במחנה העבודה בכפייה יאנג-אי היא אולצה לעשות עבודת עבדים באבני חן ובהכנת סרטים מחוטי כותנה. מצבה הפיזי התדרדר באופן חמור כתוצאה מעבודה של יותר מ-10 שעות ביום ומאבק שחדר לסדנת העבודה חסרת החלונות. בגלל מחלות שסבלה בעבר היא סבלה מנסיגה בבריאותה.

גב' ווי יא-לאן נפטרה ב-4 בספטמבר 2007, זמן לא רב לאחר שחרורה ממחנה העבודה בכפייה. היא הייתה רק בת חמישים. בתה הייתה עדיין בבית ספר יסודי בזמן שאמה הייתה בכלא. הבת חיכתה חמש שנים כדי להתאחד עם אמה, אבל יכלה רק לראותה גוססת עקב הרדיפה האכזרית של המשטר.

ב-2004 בזמן שגב' ווי הייתה עדיין במחנה עבודה בכפייה, כל משפחתה נלקחה למרכז שטיפת מוח בערב שנת הלבנה הסינית החדשה. בתה הקטנה נותרה לבדה בבית.

מקרים נוספים יפורסמו בהמשך......