(Minghui.org)

מתרגלת  מאזור אחר, הגיעה לעירי לאחרונה, כדי לעשות עסקים, היא ציידה אותי ברשימה של סגל עובדים המעורבים ברדיפת מתרגלים, ונתנה לי אלף יואן עבור המתרגלים המנהלים אתר יצור (חומר הבהרת אמת, המת'). כאשר סיימה את עסקיה, ועלתה לרכבת בכדי לחזור הביתה, הוציאה עוד 208 יואן וביקשה ממתרגלת לתת את הכסף למתרגלים המפעילים את אתר היצור. היא אמרה: "אינני צריכה להוציא כסף ברכבת , לכן תני בבקשה את הכסף לאתר יצור החומרים כדי שיוכלו לייצר יותר חומרי הבהרת אמת".

מעולם לא פגשתי אותה ואינני יודעת את שמה. אינני יודעת אפילו כמה זמן אורכת הנסיעה לביתה ברכבת, או מה יכול לקרות, אם תצטרך את הכסף למקרה חירום. אני יודעת רק זאת, התנהגותה חסרת האנוכיות וליבה הכנה כלפי הדאפא נגעה מאד ללבי.

מתרגלים רבים נוהגים בצורה דומה. אפילו כשהם נרדפים באכזריות ומאולצים לעזוב ולברוח מבתיהם, הם עדיין חסרי אנוכיות, ולבם מלא חמלה, הם נחושים לעשות את שלושת הדברים שהמורה ביקש מאתנו לעשות.

מתרגלת צעירה אחת, לעיתים קרובות חוסכת את דמי ארוחת הצהרים שלה כדי לתת אותם לאמה, כדי שתקנה ניירות הדפסה עבור אתר יצור החומר. לפעמים המתרגלים יותר מדי עסוקים כדי לבשל לעצמם משהו לאכול כאשר הם מייצרים חומר הבהרת האמת, ולפעמים הם אוכלים מעט מאד. אחדים חיים חיים פשוטים כדי לחסוך את כל הכסף עבור הצלת יצורים חיים. מתרגלים אחדים בעלי עסקים שולחים כסף או חומרי הדפסה לעזרה להפעיל את אתר יצור החומרים. מתרגלים רבים עובדים יחד לאותה מטרה - לעזור למורה  בתיקון הפא.

בעלה של אחת המתרגלות מבין את הברכה שמביאה הדאפא, הוא קנה לאשתו מחשב, כדי שתקים אתר ליצור חומר הבהרת אמת. בעלה ובנה, שניהם מאוד עסוקים בעבודתם אבל עדיין עוזרים לה לייצר חומרי הבהרת אמת.

כאשר החלה הרדיפה, אחד מקרוביי שאל אותי בצורה מביכה "מדוע את מתרגלת פאלון דאפא? אני יכול להבין מתרגלים אחרים אך לא אותך" אני חושבת שאולי הוא חשב שרק אנשים שאינם פיקחים אשר נוהגים לפי האופנה האחרונה או כאלה שרומו יתרגלו פאלון דאפא. אמרתי לו שהשגתי תועלת פיזית ונפשית מהתרגול ואני מבינה באמת את הערך של להיות יצור אנוש. מה רע באמת, חמלה, וסובלנות? בחברה הסינית של היום אם מישהו רוצה שאנשים יאזינו להם הם צריכים להיות או מאוד עשירים, או בעלי עוצמה רבה. אבל, ישנם מתרגלים רבים המכבדים את המורה והולכים בדרכו, תחת לחץ כה רב וסכנה להיאסר, להיות מוכה ונירדף עד מוות. למה? משום שהם יודעים בדיוק מהו הדאפא, וזוהי העוצמה של הדאפא.