(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג גב' הו מיאו-מיאו בת 25 כלואה במחנה העבודה בכפייה לנשים בעיר שי-ג'יא-ג'ואנג. על פי ההוראות של ראש יחידת הכליאה שלה עינו אותה מספר אסירות באופן חמור. הן השתמשו בשיטות עינויים בסיסיות ביותר ובכללן מעשי סדום באמצעות מקלות מטאטא ואצבעות ידיהן. העינויים האלה גרמו לה נזק גופני ונפשי. מאז עברו שלושה חודשים וגב' הו לא התאוששה עדיין מהטראומה. אחרי שלושה חודשי מאסר מבודד היא חזרה למחלקה. בהוראת הסוהרים האסירות עדיין ממשיכות להתעלל בה.

מאז אוקטובר 2010 מחנה העבודה הסלים את הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג. נאסרו ביקורי משפחה ושיחות טלפון למתרגלים. המתרגלים נאלצו לצפות מדי ערב בתכניות טלוויזיה המכפישות את הפאלון גונג. מתרגלים שסירבו לצפות רותקו לחדר משעה 7:00 בבוקר ועד 22:00 בערב. חלק מהמתרגלים פתחו בשביתות רעב למשך יותר מחודש וכתוצאה מכך ביצעו בהם עינוי של "האכלה" בכפייה בצורה אכזרית.

גב' מיאו-מיאו לא מתאוששת

מצבה הפיזי של גב' מיאו-מיאו עדיין מדאיג. היא מתקשה בהליכה, וכאשר היא צריכה לשירותים היא נעה באיטיות ונעזרת בידיה בקיר. אחת האסירות קיללה אותה ואמר שגב' הו מעמידה פנים שהיא חולה. האסירה מנעה ממנה להיעזר בקיר בשעה שהגב' הו הייתה צריכה להשתופף לשרותים, כך שגב' הו סבלה כאבים כשניסתה לתמוך בגופה בידיה. היה קשה לה להגיע לנייר הטואלט והאסירות מנעו מאחרות לעזור לה. כדי לשבת על שרפרף היה עליה להיעזר ביד אחת במעקה המיטה. כפו עליה לצפות כל ערב בסרטי ההשמצה אף על פי שהתקשתה לשבת. קללו אותה בניבולי פה לעתים קרובות וצעקו עליה.

מכים אותה, צועקים עליה, הסוהרים מעמידים פנים שאינם יודעים

אחת האסירות ניסתה להימלט בספטמבר, נתפסה והוחזרה למחנה העבודה. הסוהרים שלא רצו לקחת אחריות בהשגחה עליה, כבלו את ידיה לידיה של גב' הו בחדר בידוד. על פי מקורות אחת האסירות עודדה את ג'ונג דונג-רונג להתעללות מינית בגב' הו. היא סטרה לגב' הו על פניה עד שהייתה חבולה ופניה נפוחות. אסירה אחרת הכתה את הגב' הו ובעטה בה.

הסוהרת וואנג ויי-וויי הונתה אותה

גב' הו ישנה עדיין על רצפת חדר הבידוד האפל גם בחודש אוקטובר הקר. איבריה המוצנעים היו חבולים מההתעללות המינית והיא סבלה כאבים חזקים. קשה היה לה לזוז.  היא ביקשה מהסוהרת וויי-ויי להחזירה לחדרה במחלקה. הסוהרת שיקרה ואמרה לה שאין דרגש נמוך פנוי והיא תאפשר לה לחזור אם תוכל לטפס לדרגש העליון. היא לקחה את גב' הו למחסן וצפתה בה כשטיפסה וירדה לחליפין לדרגש העליון וממנו על פי הוראותיה, כשהיא סובלת כאבים ובוכה. עם כל זאת, הסוהרת וויי-וויי לא עמדה בהבטחתה והשאירה את גב' הו בבידוד עד לסוף חודש נובמבר, סך הכול משך שלושה חודשים.

בגלל שהגנה על גב' הו הוכתה אסירה באלה מחשמלת והוחזקה במאסר מבודד

בתחילת חודש דצמבר אחת האסירות קיללה את גב' הו ואסירה בשם צאו צאי-פינג הגנה עליה. האסירה סטרה על פניה של צאו והחל מאבק ביניהן. אחת הסוהרות הכתה את צאו באלה מחשמלת וצאו התעלפה. סוהרת אחרת כפתה את ידיה והורתה לאסירות לגרור אותה לחדר הבידוד. צאו שהתה בחדר הבידוד במשך יותר משבוע.

בבידוד עם מעקב צמוד

גב' הו נלקחה לאחר מכן לתא מאסר אחר. שתי אסירות חלקו עמה בתא ועקבו אחריה. אחת מהן זו שהכתה את צאו, אסרה על האסירה השנייה לשוחח עם גב' הו ונהגה לקלל את גב' הו לעתים קרובות. אף על פי שהיו לגב' הו קשיים בהליכה לא הרשו לה ליצור קשר עם אף אחת והשותפה שלה לחדר לא הרשתה לאף אחד לעזור לה. היא המשיכה לסבול מכות וקללות כשהלכה במספר מוגבל של פעמים לשירותים.