(Minghui.org)

מהלך הדברים הבא הוא אופייני לרדיפת הפאלון גונג בסין ב-11 השנים האחרונות. הרשויות עוצרות מתרגל ומבטיחות למשפחה שיפור בתנאיו או שחרורו תמורת סכום גדול של כסף. המשפחה משלמת מתוך פחד לכלוא, אך הרשויות אינן משחררות את המתרגל ובני המשפחה הופכים למסחטת כסף תמידית.

גב' צ'י ליי בת 30 היא מורה בבית ספר יסודי בעיירה לואן בשאן-דונג. ב-23 בפברואר 2010 נעצרה באופן בלתי חוקי כשעמדה ושוחחה עם אנשים על הפאלון גונג והרדיפה מחוץ לבית הספר של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית). לאחר שנלקחה למרכז המעצרים בעיר ליו-יי בשאן-דונג, בכירים מ"משרד 610" וממשרד הביטחון המקומי החלו לאיים על בני משפחתה, לרמות ולסחוט מהם סכומי כסף בסך 16,000 יואן (כסף רב במושגים של אזרח סיני מן השורה). אביה של גב' צ'י הוא נכה צבא ותיק המרותק לכסא גלגלים וזקוק לטיפול.

למחרת מעצרה של גב' צ'י, סוכני משרד הביטחון המקומי ביחד עם מנהל וסגן מנהל בית הספר בו לימדה הגיעו לביתה ולבית הוריה וערכו בהם חיפוש (בסין כל "יחידת עבודה" וכל מוסד חינוכי הם גם סניפי מפלגה הכפופים לה). לאחר מכן חזרו לבית הוריה עוד שלוש פעמים בהן הטרידו ואיימו שהם יגזרו את דינה לשלוש שנות מאסר. הוריה של גב' צ'י היו להוטים להבטיח את שחרורה ושילמו למנהל משרד הביטחון המקומי 4,000 יואן.

חודש לאחר מכן נלקחה גב' צ'י למרכז שטיפת מוח בעיר לין-יי והמשיכו לרדוף ולענות אותה. מנהל משרד הביטחון המקומי אמר להוריה שאם היא תוותר על אמונתה בפאלון גונג היא תשוחרר בעוד חודש, אחרת ייקחו אותה למקום עינויים אחר. ב-22 במארס מנהל בית הספר צלצל להוריה של גב' צ'י ודרש שישלמו 2,000 יואן עבור ה"שיעורים" שהיא קיבלה לשטוף את מוחה. ב-23 במארס כשחבר משפחה של גב' צ'י וסגן מנהל בית הספר הגיעו למרכז שטיפת המוח, בכירים במרכז סחטו 3,000 יואן נוספים ממשפחתה. באותו יום אחר הצהריים חבר של המשפחה הגיע לבית הספר וביקש מהמנהל לתת 500 יואן ל"הוצאות המחייה היומיות" של גב' צ'י במרכז שטיפת המוח. אך המנהל התקשר מאוחר יותר להוריה של צ'י וסיפר להם שהעביר את הכסף לידי סגנו, והלה בזבז הכול על ארוחות פאר.

במשך מאסרה הבלתי חוקי של גב' צ'י לא הותר לבני משפחתה לבקר אותה. ב-18 באפריל קיבלו הוריה לפתע קריאת טלפון ממרכז שטיפת מוח ובקשו מהם לבקר את בתם. כשהגיעו למרכז הבכירים שם אילצו אותה להצהיר מול הוריה שהיא תוותר על אמונתה בפאלון גונג. כמו כן איימו עליה הסוהרים שאם היא תמשיך לתרגל פאלון גונג אחרי שתשוחרר, היא תילקח מיד למתקן מאסר אחר.

ב-21 באפריל צלצל סגן המנהל להוריה של גב' צ'י ודרש שוב 2,600 יואן. הוריה חשבו שבתם תשוחרר תוך שלושה ימים ולכן לא ראו צורך לתת סכום כזה של כסף. הם צלצלו למנהל משרד הביטחון המקומי. אולם סגן מנהל בית הספר אמר להם שהם חייבים לשלם כדי לשחרר את בתם בערבות.

ב-21 באפריל אחר הצהריים מנהל משרד הביטחון המקומי סחט עוד 3,000 יואן מהוריה של גב' צ'י.

בערב ה-21 באפריל הודיע מנהל משרד הביטחון המקומי להוריה שנגזר על גב' צ'י חינוך מחדש באמצעות עבודה בכפייה בעיר ג'י-נאן.

לאחר גזר דינה דרשו הוריה להחזיר להם את הארנק של בתם שהוחרם על ידי המשטרה ביום מעצרה. הוריה קיבלו חזרה את הטלפון הנייד שלה ללא הכסף והמפתחות שלה.

זמן רב חלף בטרם הודיעו להורים שבתם נלקחה למחנה עבודה בכפייה וואנג-צון בעיר זי-בו בשאן-דונג. אביה היה הרוס מבחינה נפשית.

לפני שחרורה ממחנה העבודה בכפייה איים מנהל משרד הביטחון המקומי על הוריה לבל יספרו לאף אחד על הכסף שסחטו מהם. הוא איים על ההורים במאסר של עוד קרובי משפחה אם גב' צ'י תמשיך לתרגל פאלון גונג.

ב-15 ביולי מחלקת הביטחון המקומי של מחוז ג'ו-נאן סחטו 2,260 יואן מהוריה של גב' צ'י. בתחילת אוגוסט מנהל בית ספרה סחט עוד 445 יואן.

גב' צ'י נרדפה באלימות ובאכזריות פיזית ונפשית במהלך מאסרה. מנהל משרד הביטחון המקומי וסוכנים אחרים של "משרד 610" ומשרד הביטחון המקומי, ביחד עם מנהל וסגן מנהל בית הספר השתמשו בגב' צ'י כבת ערובה וסחטו מהוריה המבוהלים 16,000 יואן.