(Minghui.org)

אחרי שהחלה לתרגל פאלון גונג ב-1999 גב' שו וון-לינג הבריאה ממחלות קשות. לפני כן, כשהייתה בשנות העשרים לחייה היא חלתה בדלקת כבד שהתפתחה לשחמת הכבד ולאחר מכן לסרטן. היא קיבלה שש פעמים טיפול ברפואה דחופה והוציאה יותר מ-100,000 יואן מהחסכונות שלה ושל בעלה. הם נותרו חייבים כספים רבים. לאחר שהחלה לתרגל והבריאה, היא הייתה מסוגלת לדאוג לעסק קטן משלה לפרנסתה, מה שהעניק תקווה למשפחתה.

אחרי שהחלה רדיפת הפאלון גונג ב-20 ביולי 1999, הנהלת השכונה בגונג-יואן-שיאנג והמשטרה הטרידו אותה בקביעות ואיימו עליה. זה שיבש את יכולתה לתרגל באופן סדיר והיא החלה להרגיש שוב חולה. כשהיא נחושה לדרוש את הזכות החוקית לתרגל פאלון גונג בשלווה, היא נסעה לבייג'ינג לעתור על כך בספטמבר 2000. המשטרה עצרה אותה באופן בלתי חוקי והיא שהתה במעצר 15 יום. העינויים הנפשיים והעבודה הפיזית הקשה גרמו למחלתה להופיע שוב.

למרות גופה החולה, בדצמבר 2000 היא שוב נסעה לבייג'ינג לעתור. השוטרים בבייג'ינג עצרו אותה וחשמלו אותה באלות מחשמלות עד שגופה כוסה בחבורות נפוחות ושפתיה היו חרוכות כפחם. היא סירבה לוותר על אמונתה ופתחה בשביתת רעב במשך 18 יום. במשך כל הימים האלה החדירו לה בכפייה ובאכזריות חומרים פסולים לתוך הקיבה. השוטרים ידעו שהיא גוססת ודרשו ממשטרת לאן-ג'ואו לקחת אותה בחזרה.

בלאן-ג'ואו היא נכלאה במרכז לשטיפת מוח במרכז המעצרים יאו-שו-פינג. מזכיר הוועדה המשפטית-פוליטית המחוזית של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) ראה שהיא נמצאת במצב קריטי והודיע למשפחתה לקחת אותה הביתה כדי שמותה לא ייחשב כמוות במעצר.

גב' שו לא נותרה לבדה אפילו בביתה. מנהל השכונה ביחד עם שוטרים מקומיים המשיכו להטריד אותה ולאיים עליה. היא נאלצה להסתתר בבית קרובים. ביולי 2001 היא חזרה לביתה כדי לטפל בבנה. מסע ההטרדה נגדה החל שוב.

עקב הרדיפה ארוכת שנים ומניעת זכותה לתרגל פאלון גונג היא נפטרה באוקטובר 2002 כשהיא רק בת 36.