(Minghui.org)

רקע:

מאז יצאה לאור החוברת בסינית "תשעה דיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", מיליוני סינים מתנערים מהמפלגה הקומוניסטית שבסין, ומפשעיה נגד האנושות.

מרכזי פרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) הוקמו ברחבי העולם. מתנדבים עוזרים לאנשים לפרוש מהמק"ס ומהארגונים המסונפים אליה. המרכזים מעמידים דוכנים ברבעים סיניים, שווקים אסיאתיים ואתרי תיירים.

מדי פעם, כאשר מספר המתנערים גדל מאוד, תומכים מארגנים עצרות או תהלוכות תמיכה כדי לחזק את לב האזרחים הסינים הסובלים מדיכוי המפלגה יותר מ-60 שנה.

להלן דוגמאות מהחודשים האחרונים:

בריסביין, אוסטרליה, 26 במרץ 2011 : מרכז הפרישה מהמק"ס תומך בהתנערותם של 91 מיליון סינים מהמפלגה ומכל הארגונים המסונפים לה

מונטריאול, קנדה, 9 באפריל 2011: עצרת תמיכה בפרישת 92 מיליון סינים מהמפלגה ומכל הארגונים המסונפים לה. קורבנות פשעי המפלגה סיפרו על עינויים שעברו