(Minghui.org)

במשך כמעט עשר שנים מתרגלי פאלון גונג יושבים מול הקונסוליה הסינית במילאנו, איטליה, בהירים את העובדות על הרדיפה של הפאלון גונג בסין  ומסייעים לסינים לעזוב את המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) וארגוניה. שתי כרזות  להבהרת אמת וכרזה עם מסר המעודד את הקורא לעזוב את המק"ס מלווים את המתרגלים במקום במשך כשבע שנים. אולם ב-8 ביוני 2011 הרסו סוכני מק"ס בזדון את הכרזות האלה. הכרזה עליה כתוב: "המק"ס היא הפושעת המרכזית ברדיפת הפאלון גונג" ניזוקה בצורה החמורה ביותר. שתי כרזות אחרות עליהן כתוב: "פאלון דאפא הוא טוב" ו-"השמים יסלקו את המק"ס, עזוב את המק"ס כדי להציל את עצמך" נקרעו גם כן בקצוות.

כרזה של הפאלון גונג שנקרעה על-ידי הבריונים של המק"ס

באותו בוקר מספר מתרגלים ערכו פעילות הסברה כרגיל מול הקונסוליה הסינית. זמן קצר לאחר מכן, אחרי הצהריים הם גילו שהכרזה "המק"ס היא הפושעת העיקרית ברדיפת הפאלון גונג", שהייתה תלויה על גדר הקונסוליה נחתכה באמצעות חפץ חד וחלק גדול ממנה נקרע וניזוק לחלוטין.

אחד המתרגלים דיווח: "זו הייתה אחת מתוך שלוש כרזות שהחזיקו המתרגלים בהפגנה שערכו בביקורו של סגן נשיא המק"ס שי ג'ין-פינג במילאנו ב-4 ביוני 2011. היא כנראה היוותה איום ממשי על בכירי המק"ס והסוכנים המיוחדים שלה".

הפאלון גונג הוא ארגון חוקי באיטליה ומוגן על-ידי החוק. כתוצאה ממאמציהם הממושכים של המתרגלים להבהיר את האמת לאיטלקים ולסינים מול הקונסוליה במילאנו, אנשים הגרים בקרבת מקום ובעלי עסקים ליד הקונסוליה מבינים את המצב האמיתי לגבי הפאלון גונג. הם מציעים לעתים קרובות עזרה למתרגלים, מברכים אותם בחמימות ומשוחחים עימם. המשטרה, אנשי צבא ושוטרים בלבוש אזרחי מתעניינים לעתים קרובות ושואלים את המתרגלים אם מישהו בעל כוונות רעות מפריע לפעילויותיהם. איטלקים וסינים רבים הפכו מודעים לאמת ומספר רב של סינים עזב את המק"ס וארגוניה.

המתרגלים באיטליה רוצים שהבריונים שסייעו לרדיפת הפאלון גונג על-ידי המק"ס יידעו שבין אם הם פקידים בכירים בקונסוליה, או סוכנים מיוחדים של המק"ס, הם יישאו באחריות לכל הפשעים שביצעו, בסיוע שנתנו לרדיפת הפאלון גונג.

המתרגלים הדגישו שהכרזה תיתלה מחדש במקומה המקורי ותמשיך למלא את תפקידה בהחלשת הרוע. הם מאמינים שעוד אנשים יהפכו מודעים לאמת ועוד סינים יבחרו לעזוב את המק"ס וארגוניה, כדי שיזכו לעתיד נהדר.