(Minghui.org)

באביב שנת 2002 נעצרתי באפן בלתי חוקי והייתי תחת השמירה של היחידה השלישית מחלקה שש, במחנה העבודה בכפייה צ'או-יאנג-גוֹאוּ, בעיר צ'אנג-צ'ון מחוז ג'י-לין. סירבתי לענוד את התווית שנשאה שם המחנה. שומרי המחנה ניסו לשכנע אותי מספר פעמים, אך אני לא נכנעתי. הם זעמו.

יום אחד, אחרי 8 בבוקר נאמר לי להגיע למשרד המחלקה שלי. על השולחן הייתה מונחת אלה חשמלית באורך של כ-30 ס"מ, וזוג אזיקים. אלה חשמלית נוספת שהייתה שעונה על הקיר, הייתה בטעינה. חשבתי לעצמי "הם עומדים להשתמש באלות אלו כדי לענות אותי". בקשתי מהמאסטר שיחזק אותי ושיננתי בלבי את הנוסחאות של תיקון הפא (מחשבות נכונות, המת').

חמישה שומרים ליוו אותי לחדר קטן. ראש המחלקה וואנג טיֵה-צ'נג נעל את הדלת למנוע כל אפשרות בריחה. שני שומרים באו לקראתי, לי דונג וצווי וניסו לכופף את ידיי לאחור כדי לכפתן באזיקים. אני התנגדתי בכל כוחי, והם הצליחו בקושי להזיזן. לאחר מאבק ארוך הם הצליחו להשתלט על אחת מידיי. ואז הכו אותי בעטו בי ומשכו בשערותיי. לאחר יותר משעה הם עדיין לא הצליחו לכפות את ידיי באזיקים. אבל עייפתי אותם והם עשו הפסקה, לי צ'ונג-בו ועוד שומר החליפו אותם. הם המשיכו להכות אותי. חשתי את החום על פניי כשהן התנפחו, אך לא חשתי בכאבים גם כשהם בעטו ברגליי ובגופי.

כשהשומרים חשו תשושים מהכאתם אותי, הם נזכרו שיש להם עדיין אלות החשמליות. שומר אחד שם את האלה על צווארי אך היא לא הייתה טעונה. הם ניסו כמה פעמים אך האלות לא פעלו. שומר אחד ניסה לחבוט באוויר והאלה כפי שמצופה שיהיה, פלטה זרם כחול. אך היא לא פעלה כשהם ניסו אותה עלי. לפתע אחד השומרים טולטל, כשקיבל שוק חשמלי מהאלה. ידו רפתה והאלה נפלה לרצפה. הוא הרים אותה שוב וקיבל שוב שוק חשמלי מהאלה, הוא הפיל אותה לרצפה בפעם השנייה. הוא ניסה לבעוט באלה, ולבסוף האלה התרוקנה ואז הרים אותה שוב.

אחה"צ הם ניסו להביא עוד שומר וואנג טאו כדי לרדוף אותי. קודם לכן היה מעורב ברדיפת מתרגלים אחרים. צעקתי את פורמולות תיקון הפא בקול רם ככל יכולתי וכל מחנה העבודה שמע אותי.

בזמן שצעקתי, עוזר ראש המחלקה לי ג'ונג-בו נשכב על השולחן כשידיו מכסות את חזהו. נראה היה שסבל מכאבים עזים. לבסוף כשחש יותר טוב חיפש סרט כדי לכסות את פי. נראה בבירור שפחד שאמשיך לצעוק. ככל שצעקתי בקול רם יותר כאביו גברו. השומרים היו מתוסכלים ותשושים. הם נעשו בלתי הגיוניים כשהם תחת שליטת הרוע.

מאז אף אחד לא ניסה להכות אותי בכלא. אני חושב שכולם פחדו שהאירוע יחזור על עצמו.

זאת הייתה דוגמה אמיתית של הגנת המאסטר. שמירה על מחשבות נכונות הפחידה את השומרים. מאחר שהמאסטר והפא אתם, המטפחים אינם פוחדים מדבר.