(Minghui.org)

ב-11 ביולי 2011 התקיים שימוע על מצב זכויות אדם הנוכחי בסין בתת הוועדה לזכויות אדם של הפרלמנט האירופי. מאחר שיום השנה בו התחילה רדיפת הפאלון גונג על-ידי המשטר בסין, ה-20 ביולי מתקרב, גילו הנוכחים עניין מיוחד ברדיפה אשר נמשכת כבר 12 שנים.

השימוע בענייני זכויות אדם בפרלמנט האירופי דן במצב זכויות האדם הנוכחי בסין

אנדרז'י גרזיב, חבר פרלמנט המכהן כיו"ר תת הוועדה לזכויות אדם ניהל את הדיון. הוא הזמין את מר שיא יי-יאנג, מומחה מהמוסד לחוק זכויות האדם Human Rights Law Foundation (גוף בין-לאומי לשמירה וקידום זכויות אדם)  ואת מר פאן ג'יא-וויי, המזכיר המכהן של הקבוצה לדאגה לעורכי דין לזכויות אדם בסין China Human Rights Lawyers Concern Group בהונג קונג, כדי לדבר על המצב הנוכחי של זכויות אדם בסין. בשימוע נכחו בכירים בשירות האירופי לפעולה חיצונית European External Action Service, סגן נשיא הפרלמנט האירופי ומספר חברי פרלמנט ותיקים.

מר שיא העיר, כי מנקודת המבט המשפטית, למק"ס אין שום לגיטימציה ברדיפת הפאלון גונג. הוא תיאר כיצד רדיפת הפאלון גונג לאורך 12 שנים הרסה גם את המערכת המשפטית של סין. מר שיא אמר: "ראשית, הפאלון גונג לא נאסר מעולם באופן חוקי בסין; שנית, המק"ס פיתחה טקטיקות להוציא לפועל את הרדיפה ללא כל בסיס חוקי; שלישית, הטקטיקות האלה מיושמות כיום נגד מגוון רחב יותר של מטרות".

מר פאן מנה מקרים רבים של רדיפת עורכי-דין לזכויות אדם בסין.

חברי פרלמנט ותיקים חזרו גם הם על הנקודות אשר הבהירו שני הנואמים האורחים. חבר הפרלמנט גרהאם ווטסון אמר: "אני מצדיע לפעילים לזכויות אדם בסין ולמגנים עליהם. בהחלט נראה לנו שלנסות לפגוע בעורכי-דין, במיוחד אנשים, שאחרי הכול רק עושים את עבודתם, זה דבר נתעב במיוחד וזה מזיק ביותר לבריאותה של חברה, עקב ההשפעה שיש לכך על ערעור שלטון החוק".

בכיר בשירות האירופי לפעולה חיצונית- European External Action Service סקר בקצרה את הדיאלוג לגבי זכויות אדם של האיחוד האירופי עם סין שהתקיים ב-16 ביוני 2011 בבייג'ינג. הוא אמר שבכירים סינים לא הודו בכך שפעילים כלשהם לזכויות אדם נעדרים. הוא הוסיף ואמר שבעתיד הם ימשיכו להעלות את בעיות זכויות האדם בסין בפורומים שונים וינסו גם להיפגש עם פעילי זכויות אדם סינים תוך שיבטיחו להם הגנה כתנאי מוקדם.

אחרי השימוע קיבל מר אנדרז'י גרזיב חומרי מידע מידי מתרגל פאלון גונג שנכח בשימוע. מר גרזיב אמר שרדיפת הפאלון גונג על-ידי המק"ס אינה רק בעיה חשובה הקשורה לזכויות אדם בסין, אלא גם קריטית ליחסים בין אירופה לסין.