(Minghui.org)

ב-18 במאי 2011, כשחזרתי הביתה לעת ערב, אמרה לי אשתי בדאגה שהיא חשבה ש"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") עצר אותי. כששאלתי אותה למה היא חשבה כך, היא ענתה שמישהו מוועד הבית (סניף של המפלגה הקומוניסטית – המער'), ביחד עם מזכיר ועדת השכונה (שגם היא סניף של המפלגה) ומנהל הביטחון הציבורי חיפשו אותי. הם אמרו שמתרגלי פאלון גונג רבים נעצרו בוו-האן, אך הם לא עצרו אותי כיוון שהשכנים אמרו שאני אדם טוב. הם הוסיפו: "באנו הנה היום לומר לו שכל עוד יישאר בבית או בשכונה, הוא לא ייעצר. אבל אם יצא החוצה אל תאשימו אותנו אם הוא ייעצר, מפני שאנשים רבים מכירים אותו. בגילו, יותר מ-70, עדיף לו להישאר בחום כזה בבית. מדוע לסכן אותו במאסר ועינויים?"

אשתי הבהירה להם: "בעלי הוא עובד וותיק של המשרד לביטחון הציבור והוא לא יעשה דבר להפר את החוק. חופש האמונה הוא זכותו ולאף אחד אין זכות להפריע לו. הוא חי על פי העקרונות של "אל תחזיר מכה כשמכים אותך; אל תקלל בחזרה כשמקללים אותך". הוא גרם לי להשתכנע באמצעות דוגמה אישית. במארס 2008 ממש לפני האולימפיאדה פרצו כ-8 מכם לביתנו, עצרתם אותו ושלחתם אותו לשטיפת מוח וכלאתם אותו במשך כמה חודשים. הכיתם אותו כל כך קשה שבמשך חמישה ימים יצא לו דם בזמן שעשה את צרכיו, הוא כל כך נחלש שלא יכול היה לעמוד. לא היה אכפת לכם וסירבתם להודות בעוולות שעשיתם. ניסיתם לכפות עליו לכתוב הצהרת ערבות שהוא לא יתרגל עוד פאלון גונג אחרת לא תשחררו אותו. עיניתם אותו עד שריחף בין חיים ומוות וגופו עדיין לא חזר לאיתנו. הוא אף פעם לא ביקש לנקום בכם או להתלונן. כיצד אתם מעזים לבוא לכאן להטריד אותו? איזה סיבות יש לכם לכך? אתם טועים בדרך ועושים מעשים רעים. בעלי אמר שאם יש לכם בעיות איתו תפנו אליו ישירות, שלא תפריעו לי. מדוע אתם מתעקשים לתפוס אותו? מדוע אתם מונעים ממנו את הזכות להיות אדם טוב? זהו פשעכם. אנשים, השמים והאלוהויות מביטים בכם. טוב יתוגמל בטוּב ורוע יתוגמל בעונש. על פשעים צריך לשלם. זהו חוק השמים. אתם רודפים אנשים טובים. השמים לא יסבלו את הרדיפה שלכם נגד מתרגלי הפאלון גונג. אתם רודפים אנשים שרוצים להיות אנשים טובים. השמים יענישו אתכם".

אשתי חזרה בפניהם על דברים ששוחחנו עליהם בינינו. היא הבהירה את האמת לחברי המפלגה הקומוניסטית הרודפים מתרגלי פאלון גונג, ועשתה זאת על בסיס עקרונות נכונים ואיתנים.