(Minghui.org)

כמה עשרות מתרגלות פאלון גונג שנעצרו באופן בלתי חוקי בסוף שנת 2011 נשלחו למחנה עבודה בכפייה לנשים בבייג'ינג. הסוהרים הוסיפו סמים לתוך מזונן וערכו להן בדיקות דם מדי חודש. בין המתרגלות היו 25 שאינן רשומות כתושבות קבועות של בייג'ינג. המתרגלות האלה הועברו לאחר מכן למחנה עבודה בכפייה טומו-ג'י במונגוליה התיכונה שם עברו עינויים לעתים קרובות ובכללם חשמול ומכות חשמל באלות מחשמלות. אך עדיין המשיכו לעשות להן בדיקות פיזיות ובדיקות דם חודשיות. רשויות המחנה טענו שהבדיקות נועדו לבדיקות רפואיות. אך הסיבה האמיתית אחרת. מה מסתירים הבכירים במחנה העבודה?

בדיקות דם חודשיות במחנה עבודה בכפייה לנשים בדא-שינג, בייג'ינג

"משרד 610" ביחד עם שוטרים מתחנות משטרה בכמה מחוזות בבייג'ינג עצרו עשרות מתרגלות פאלון גונג בסוף שנת 2011. על המתרגלות נגזרו באופן בלתי חוקי תקופות מאסר של שנתיים עד שנתיים וחצי והן הועברו למחנה עבודה בכפייה לנשים דא-שינג.

בעודן במאסר שם, הן עברו עינוי של ישיבה על "שרפרפים קטנים" מעץ במשך יותר מ-10 שעות ביום עם מזון דל הכולל כמה כפות מרק ירקות ולחמניות מאודות קטנות. אחרי מספר חודשים משקלן ירד והן נתונות לעינויים פיזיים ונפשיים.

לעיני המתרגלות הוסיפו הסוהרים סם אקסטזי לתוך המרק ואלצו את כל אלה שלדעתם "חולות" לאכול זאת. מתרגלות שסוממו לא היו מסוגלות לעמוד וזחלו על הרצפה. נוסף לכך אף אחד לא הבין מדוע כל חודש היו מוציאים מכל מתרגלת שעצורה באופן בלתי חוקי כמות דם גדולה מהרגיל לבדיקות דם רגילות. הסוהרים טענו שזה לשם בדיקה פיזית קבועה, אבל האם היה צורך בזה כל חודש? מדוע נלקחו כל כך הרבה מבחנות דם? האם בכירי המחנה מכרו את הדם הבריא של המתרגלות?

25 מתרגלות הועברו למונגוליה התיכונה להמשך עינויים ולקיחת דם חודשית

25 מתרגלות שאינן תושבות קבועות בבייג'ינג הועברו ב-21 ביוני 2012 במשאית גדולה למחנה עבודה בכפייה לנשים טומו-ג'י במונגוליה התיכונה. המתרגלות נאלצו לעבוד בעבודה קשה בתעשיית בגדים. הצעירות תפרו על מכונות תפירה בעזרתן של המבוגרות יותר. הן עבדו 10 שעות ויותר ביום.

שחזור עינויים: מכות חשמל באלה מחשמלת

לעתים קרובות חשמלו הסוהרים את המתרגלות באלות מחשמלות. במקרה אחד בו צעקו 25 מתרגלות ביחד: "פאלון דאפא הוא טוב", הסוהרים חשמלו והכו לאחר מכן את כל המתרגלות, מלבד כמה מבוגרות, באלות מחשמלות. צווארה של מתרגלת אחת שהוכתה וחושמלה חמורות התכסה בחבורות וכל עורה נשרף. הסוהרים שמו בכוונה חומר מעורר גירוי על צווארה.

עם זאת, כל חודש נלקחה מבחנה גדולה של דם מהמתרגלות "לצורך בדיקה רפואית", לטענת הסוהרים.