(Minghui.org)

המאסטר מלמד את התלמידים ב"ג'ואן פאלון" לטפח ביציבות, ללמוד יותר את הפא, ולסלק החזקות אנושיות. אבל כבר זמן מה יש אנשים שעדיין לא יכולים לנתק את עצמם מהמצב של עשיית דברים עם צורת חשיבה אנושית ועם התבוננות בדברים באמצעות מושגים אנושיים; הם לא יודעים איך לטפח, ומסרבים לשנות את המחשבות האנושיות שלהם באמצעות לימוד פא כֵּן וטיפוח אמיתי. הם לעתים קרובות מעריצים את זה או מקנאים בהוא, והם קשורים לתשוקה הזאת או האחרת, כאשר התוצאה היא שהם גרמו להפרעה רצינית לעצמם ולתלמידי דאפא אחרים, ושהם עשו נזק רב. לדוגמה, יש מתרגלים שתמיד העריצו כישורים טריוויאליים ואמצעים טריוויאליים, צחות לשון, ידע וכישורים, או נבואות, והם קשורים לרווח והפסד ארציים. הדבר גרם להם שמרוב עצים לא ראו את היער. הם נראים יציבים לגבי הפא בנסיבות רגילות, אבל אז הפא של המאסטר נעלם מעיניהם בכל פעם שהם נתקלים במצוקה, והם משתמשים בדבר שהם לא יכולים להרפות ממנו כסטנדרט שלהם לשקול את הדברים. הם אפילו לא יכולים לקבל את הפא של המאסטר כשהוא לא תואם את המושגים שלהם. הם בולעים כל פתיון שהרוע שם. הם מצדדים במק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) המרושעת, אבל עדיין טוענים שהם מטפחים, או אפילו שהם מטפחים טוב יותר מכל האחרים, ושהם התעוררו לעקרונות גבוהים יותר. הם לא מצליחים להבין שהם הכי מוּעדים להוות מטרות למק"ס ולהיגרר למטה לגיהינום. אלו שהכוחות הישנים תכננו עבורם להיכנס בין תלמידי הדאפא ואז להצטרף למחנה של המק"ס המרושעת אחרי שהם למדו את הפא, שמשתתפים במאמצי שטיפות המוח, באופן מיוחד מכוּוָנים להחזקות שהמתרגלים שלנו החזיקו בהן זמן רב. הם עושים זאת כדי להשלות את המתרגלים שלנו וכדי להרוס את אלו שהכוחות הישנים חושבים שהם לא ראויים

מאז שהמק"ס החלה את הרדיפה שלה נגד הפאלון גונג ב-1999, היא מיקדה את ההתקפות שלה ואת ההכפשות שלה באתר מינג-הווי, משום שהוא אתר האינטרנט הכי קריטי. אתר מינג-הווי תמיד היה עצם בגרון לכל מרכזי שטיפת המוח של המק"ס המרושעת, למחנות העבודה בכפייה שלה, לגופי התעמולה שלה, ולסוכנויות ביטחון המדינה שלה. בתקופה שאחרי יולי 1999, כשתלמידי הדאפא היו אמורים ללכת בנתיבים של עצמם, המאסטר לא יכול היה לצאת ולהדריך את התלמידים באופן ישיר, תלמידי הדאפא היו אמורים להגיע להבנות ולוודאות משל עצמם. ב-19 בינואר 2000 המאסטר פרסם במינג-הווי תמונה ( "המאסטר לי מתבונן בשקט מההרים בעולם האנושי אחרי שעזב את ניו יורק בעקבות אירועי ה-20 ביולי 1999") כך שלתלמידי הדאפא יהיה אתר אינטרנט שניתן לסמוך עליו; ב-22 במאי הוא פרסם את "הלב מתעורר מעצמו" – המאמר הראשון מאז ה-22 ביולי 1999 – גם פורסם במינג-הווי; וב-15 ביוני המערכת של מינג-הווי פרסמה הודעה מוקדמת שמאמר שני בדרך. [1]

במשך 13 השנים של מינג-הווי, רוב תלמידי הדאפא – והכי ראוי לציון, מספר גדול של תלמידים חדשים וְוָתיקים שהלכו ביציבות את נתיב הטיפוח של תיקון הפא בסין – היו מודעים היטב לחשיבות אתר האינטרנט. הם השיגו "דרך גדולה ללא צורה" ופיתחו שיתוף פעולה קרוב עם מינג-הווי, והקימו סביבת טיפוח עם מינג-הווי. ויש גם אחרים, אשר זמן רב נגררו מאחור, מסיבות שונות; יש שהלכו בדרך סוטה; יש שעברו לצד של הרוע; יש שלא הצליחו לצעוד קדימה בגלל פחדים מתמשכים; ויש שמשכו הפרעה דמונית למחשבתם בגלל תחושת הערך העצמי המנופחת שלהם. אנשים כאלה התעלמו מהאישורים של המאסטר לגבי מינג-הווי ומהוראת הפא שלו, ולא הבינו שזה ביטוי של החמלה שלו כלפי תלמידי הדאפא העומדים בפני רדיפה בסין. למרות שאנשים אלה אולי לא נכלאו, הם לא הצליחו לצאת מעבר להחזקות האלה במחשבתם, ולכן הם עדיין במצב מסוכן.

זה בהקשר הזה שהרוע החל להציג איזה "נביא" כביכול. זה כוון למתרגלים האלו שנמשכים לחידושים באינטרנט, וזה הוליך שולל אנשים בצורות מזיקות באינטרנט. וזה מופץ בין יותר מתרגלים סינים באמצעות הראשונים שבלעו את הפתיון. הרוע השתמש לפני זמן מה בַכביכול "נביא" כדי לאסוף כסף ממתרגלים בסין בתואנה של עזרה ליתומים של תלמידי דאפא; הוא ניצל את ההחזקות של המתרגלים לנבואות כדי ללבות השערות פרועות על נבואות; ולאחרונה הסית להתקפות ללא הפסקה על מינג-הווי מידי מתרגלים שלא הבינו היטב את עקרונות הפא או שהחזיקו זמן רב בטינה כלפי מינג-הווי משום שהמאמרים שלו לא התאימו למושגים שלהם.

במאמר של מערכת מינג-הווי מה-15 ביולי 2000 שכותרתו "המאמר האותנטי השני החדש של מאסטר לי מאז ה-22 ביולי 1999 יפורסם בעוד ימים ספורים", המערכת, בהתאם להוראת המאסטר, העבירה באופן פתוח לתלמידי הדאפא את המסר הבא:

המורה אמר: "זה לא שמינג-הווי לא עושה טעויות, אבל, בעניינים חשובים, המתרגלים חייבים לשים לב לגישה של מינג-הווי. המטרה של פרסום התמונה שלי והמאמר "הלב מתעורר בעצמו" במינג-הווי, הייתה כדי לבנות אתר אינטרנט שניתן לסמוך עליו עבור המתרגלים". בנוסף, המורה יפרסם מאמר חדש בעוד יום או יומיים.

אז ב-16 ביוני 2000 כשמאמרים מזויפים חדשים מאת סוכנים מיוחדים של המק"ס הופיעו לעתים קרובות והיה קשה להבחין מה אותנטי ומה לא, המאסטר פרסם את "ללכת לקראת השלמות המלאה" – המאמר האותנטי השני החדש מאז ה-22 ביולי 1999. ביותר מ-12 השנים מאז, המאמרים החדשים של המאסטר תמיד פורסמו במינג-הווי. יש מתרגלים מחוץ לסין שלא הצליחו להסתכל על הדברים מנקודת המבט של המאסטר ושל הפא, ולכן לא הצליחו להבין ולקבל את החשיבות של מינג-הווי. שאלה נשאלה בשנת 2009 בוועידת הפא לציון 10 שנים לייסוד מינג-הווי: האם קלירהרמוני יכול לפרסם את הכתבים של המאסטר? או שרק מינגהווי צריך להישאר זה שמפרסם אותם? המאסטר ענה:

"אני מפרסם אותם רק במינג-הוויי, כיוון שזה עוזר לשמור על האמינות שלו. אתרים אחרים המנוהלים על ידי מתרגלי דאפא ונועדו לקהילה שלנו עצמנו יכולים לפרסם אותם מחדש, וזה יעזור להישמר מפני האתרים המזויפים ההם הגורמים בעיות." [2]

עכשיו הכביכול "נביא" הזה תוקף את מינג-הווי באמצעות ציטוט מחוץ להקשר של מאמר [של מינג-הווי שכותרתו]: "בעניינים חשובים, המתרגלים חייבים לשים לב לגישה של מינג-הווי" – שהודיע על אותה הוראה של המאסטר. המופע הזה של התקפת מינג-הווי, שבבירור מיועד להפיל אנשים יחד עם המק"ס, אינו דבר חדש. הוא משתמש באותה סדרת תכסיסים שמשמשת לעשות "טרנספורמציה" לאנשים בידי "משרדי 610", מחנות העבודה בכפייה, ואתרי שטיפות המוח. איך זה שקבוצת מתרגלים, שחושבים שהם למדו את הפא די טוב, נפלה למלכודות כאלו? האם באמת לקחתם ללבכם את הפא שהמאסטר לימד? האם באמת למדתם כיצד לטפח? או שהתייחסתם לקריאה של המאמרים החדשים של המאסטר היטב וללימוד שלהם היטב כמו ללימוד רגיל אינטלקטואלי? כשאתם נתקלים בבעיות, האם אתם אולי לא באמת משתמשים בפא כבסיס שלכם לטפח את לבכם, וכדי להסיר את המושגים וההחזקות?

ה-18 בדצמבר 2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הערות:

[1] מאמר המערכת של מינג-הווי מה-15 ביוני 2000: "המאמר האותנטי השני החדש של מאסטר לי מאז ה-22 ביולי 1999 יפורסם בעוד ימים ספורים".

[2] "הוראת הפא בוועידת הפא לציון 10 שנים לייסוד אתר מינג-הוויי", מאת מאסטר לי הונג-ג'י ב-2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הערת המאסטר:

טיפוח עוסק בסילוק מחשבות אנושיות, והוא משמש לנפות את אלו שמחופרים בחוזקה בחשיבה האנושית שלהם ושמפריעים לדברים. בכל פעם שמשהו עקום מופיע להפריע למתרגלים, בכל המקרים מטרתו להוות מבחן שנועד לסלק מחשבות אנושיות ולהבדיל בין אלו שיכולים לעמוד בסטנדרט לבין אלו שלא. הדברים האלו יופיעו בכל מיני צורות, והם מסוגלים, אם מסתכלים עליהם מרמת פני השטח, להוליך שולל את אלו שיש להם החסרות או החזקות המוּנָעות על ידי חשיבה אנושית. אני רוצה להבהיר משהו: זה לא רק הרוע שתוקף את מינג-הווי באמצעים שונים. מתרגלים שלא מוותרים על ההחזקות האנושיות שלהם ימלאו תפקידים שליליים. ובאשר לאם אתה יכול להצליח בטיפוח או לא, כל עוד זה נמשך יש הזדמנויות, אך התוצאות הסופיות נותרות לא ידועות.

לי הונג-ג'י

19 בדצמבר 2012