(Minghui.org)

תיקי מסמכים השייכים לעורך דינם של שלושה מתרגלי פאלון גונג עליהם הגן, נחטפו ממנו לאחרונה על ידי בכירים בבית המשפט בצ'ו-שיונג שביון-יאן. הם טענו שהתיקים הם סודות מדינה. עורך-הדין מתכנן לתבוע את בית המשפט בהתנהגות בלתי חוקית. שוטרי בית משפט חוטפים את התיקים בכוח מידיו של עורך-דין

משפטם של שלושת מתרגלי הפאלון גונג גב' ליו ג'י-פינג, גב' דנג לי-הואה ומר באי לונג-ג'ון נקבע ל-27 בנובמבר 2012 בשעה 15:00 בבית המשפט בצ'ו-שיונג. גב' ליו ומר באי שכרו עורך דין מבייג'ינג להגן עליהם, גב' דנג ששכרה עורך דין מקומי פיטרה אותו כיוון שפחד לכפור באשמתה. היא החליטה להגן על עצמה. כל השלושה כפרו באשמה. בסיכום התהליך המשפטי שוטרי בית המשפט ניגשו לעורך הדין וחטפו את תיקיו. כשביקש שיסבירו את התנהגותם ענו לו השוטרים שהתיקים הם "סודות מדינה". עורך הדין ענה להם: "המשפט הזה לא היה מתקיים אם המקרה והתיקים היו סודיים. משפטים פתוחים אינם סודות מדינה". שוטר בלבוש אזרחי החל לאיים על עורך-הדין ואמר: "הרבה ממה שאתה אומר במשפט הוא נגד המפלגה. אנחנו נערוך גם חיפוש בתיקך האישי". עורך-הדין הצהיר שיתבע את שוטרי בית המשפט בפעולות בלתי חוקיות ודרש לקבל את שמם ודרגתם. השוטרים לא העזו לענות. כשהוא פונה לשופט, ביקש עורך הדין לדעת מיהם האנשים האלה שלקחו את התיקים המשפטיים שלו. השופט הכחיש תחילה שראה משהו אבל אחר כך אמר שייתכן שאלה הם צוות בית המשפט. שלושת המתרגלים נעצרו ב-3 ביולי 2012 בהוראת סניף "משרד 610" בעיר על ידי 100 שוטרים. מתרגל רביעי שנעצר איתם שוחרר ב-8 באוגוסט 2012. העינויים שהפעילו על גב' ליו ג'י-פינג בהיותה בהיריון ועד הפלה כפויה שבוצעה בה במחנה העבודה בכפייה

גב' ליו בשנות ה-40 לחייה היא עובדת מלון " Transportation" של קואופרטיב ההובלה ביון-נאן. כבר בתחילת 2000 נעצרה אחרי שניסתה לעתור בבייג'ינג למען הפאלון גונג. היא הייתה כלואה במחנה עבודה בכפייה לנשים במשך שנתיים. היא הייתה בחודש השלישי להריונה כשנשלחה למחנה, אולם עינו אותה ללא רחם בדיוק כמו את האחרות. היא הוכתה על כך שתרגלה את תרגילי הפאלון גונג ואז כפו עליה לעמוד בשמש ללא תזוזה במשך שלושה ימים. שתי אסירות שמרו עליה ואסרו עליה לשוחח עם מתרגלות אחרות. הוטלה עליה עבודה קשה בשדות, בקטיף, בחפירה ובהעברת דשן. כל לילה כשנשאלה אם היא עדיין רוצה להמשיך לתרגל הייתה עונה בחיוב. אחרי כן האסירות נהגו להעניש אותה, מאלצות אותה לעמוד ללא תזוזה במשך כל הלילה כשהן מקללות ומכות אותה. בלילות אחרים אילצו אותה לרוץ בחצר המחנה עד למחרת בבוקר. על אף הכול לא וויתרה גב' ליו על אמונתה. היא עבדה במשך היום ובלילות נמנעה ממנה שינה. היא מחתה על העינויים ובתמורה חטפה מכות בהוראת הסוהרת. לאחר מכן בודדו אותה בתא מבודד כשהיא כבולה בידיה למיטה. כשהבחינו הסוהרים שגב' ליו בהריון הם כפו עליה הפלה. הניסיון הראשון לא הצליח ונעשה ניסיון נוסף כשהייתה בחודש החמישי להריונה. בזמן ההוא הייתה צריכה להשתחרר לטיפול רפואי על-פי חוק. מצבה הנפשי הושפע חמורות מההפלה שכפו עליה.

גם שני המתרגלים האחרים נרדפו, נכלאו ועונו בשל אמונתם בפאלון גונג.

שמות המעורבים ברדיפה ופרטיהם מפורטים בגרסה באנגלית.