Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בתי משפט מטילים עונשי מאסר כבדים ללא עילה חוקית על מתרגלי פאלון גונג בשל אמונתם (3)

יולי 7, 2012 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ליאו-נינג, סין

(Minghui.org)

לחלק הראשון: http://he.minghui.org/?p=3632

לחלק השני: http://he.minghui.org/?p=3641

 

ג'אנג גווי-ג'ון, בעבר מורה לחינוך גופני, נידונה באופן בלתי חוקי לשמונה שנות מאסר; מקום הימצאה אינו ידוע

מתרגלת הפאלון גונג גב' ג'אנג גווי-ג'ון בת 40 היא חברת הפקולטה לשעבר במוסד לחינוך גופני בשן-יאנג. ב-9 ביוני 2011 היא נעצרה בביתה השכור בבייג'ינג. השוטרים פשטו על ביתה ובזזו אותו כשהם לוקחים עימם חפצים רבים ובכללם מחשב נישא, כונן קשיח נייד, נגן MP4, דיסק און קי, כ-800 תקליטורים, טלפון נייד, שלט של פאלון גונג, כ-700 שטרות כסף עליהם רשום מידע על הפאלון גונג, מדפסת, מעתיק תקליטורים, חותם על מכתבים והמחשב בו היא עובדת.

ב-28 בפברואר לאחר תקופת מעצר שבה לא התקבלה ממנה או לגביה כל ידיעה נגזרו על גב' גאנג במשפט בלתי חוקי 8 שנות מאסר. לא אפשרו לה לשכור עורך-דין להגנתה וכל התהליך לא התנהל על פי הליכים משפטיים חוקיים. גב' ג'אנג ניסתה לערער בבית דין גבוה יותר אולם בית הדין סירב לפתוח מחדש את המשפט והסתמך על פסק הדין הראשוני.

לבני משפחתה של גב' ג'אנג אין אף רמז למקום בו היא עצורה. גם אם הייתה להם ידיעה בנושא אסרו את כל הביקורים אצלה מאז מעצרה.

גב' ג'אנג נעצרה בפעם הראשונה ל-15 יום בשנת 1999, כשנסעה לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג. במאי 2003 היא נכלאה במחנה עבודה בכפייה מא-סאן-ג'יא במשך שנתיים ועונתה שם. אחרי שנתיים היא חזרה לביתה ופוטרה מעבודתה. היא נאלצה לעזוב את ביתה כדי להימנע מהטרדות חוזרות ונשנות של המשטרה.