(Minghui.org)

ג'או שי-דונג, מארח וכתב לשעבר של תכניות טלוויזיה ברוסית בהיילונג-ג'יאנג נעצר ב-31 בדצמבר 2011. באוגוסט 2012 נערך משפטו של מר ג'או. מאחר והתביעה לא התבססה על החוק העדיפו הרשויות לקיים את המשפט בבית דין מרוחק בעיירה וואנג-גאנג כמו כן הוגבל מספר בני המשפחה הנוכחים באולם לשניים. בקשת אשתו של ג'או להגן עליו במשפט נדחתה בטענה שהרשויות הגבוהות יותר לא אשרו זאת.

במהלך המשפט צידד השופט בתביעה. כשמר ג'או אתגר את ההאשמות של התביעה, התובע התנהג בגסות וביוהרה וכפה את ההרשעה בסופו של תהליך. השופט המכהן לא התחשב בזכויותיו של מר ג'או והפסיק כל הזמן את הצהרותיו של עורך הדין.

ב-8 בנובמבר 2012 קיבלה אשתו הודעה מעורך הדין ש-4 שנות מאסר נגזרו על בעלה בבית הדין המחוזי בנאן-גאנג. היא הגישה ערעור.

מר ג'או סיים ב-1984 את לימודיו בקולג' צבאי ליחסים בין לאומיים בשפה הרוסית. ב-1993 התקבל לעבודה בטלוויזיה בשן-יאנג. הוא עבד בתכניות ברוסית כמתרגם, כתב עורך ומארח. כמה מתכניותיו זכו לפרסים.

ב-1998 החל לתרגל פאלון גונג עם הרצון והפסיק לשתות אלכוהול. הוא הפך לאדם נינוח ומאושר והתנהל על-פי העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". הוא הפסיק לשתות והשיג שלווה בחייו.

עם תחילת הרדיפה ב-1999 נעצר מר ג'או והוחזק באחד ממתקני השידור למשך מספר חודשים במקום מרוחק בהרים.

ב-2000 פוטר מעבודתו וסבל מהצקות מתמידות. בנובמבר 2005 נעצר ונערך חיפוש בביתו. ב-27 ביוני 2006 נגזרו עליו 4 שנות מאסר בכלא דא-צ'ינג שם סבל התעללות ועינויים.

בנובמבר 2012 נגזרו עליו 4 שנים נוספות בכלא.