(Minghui.org)

ב -18 בינואר, פורום ציבורי המתמקד בקצירת איברים בסין התקיים בספרייה העירונית בקלגרי, קנדה. כמעט 200 איש, רבים מתחומי הרפואה, המשפט, התקשורת והממשלה, השתתפו. האירוע אורגן על ידי אגודת הפאלון דאפא בקלגרי. הפורום היה מורכב משני חלקים. בראשון, מומחים נתנו נאומים על קצירת איברים בסין, ובשני, הקהל צפה בסרט Free China המתאר את סיפורם של שני מתרגלי פאלון גונג שנרדפו בסין.

דיוויד מטאס, יועץ משפטי בכיר של בני ברית קנדה

דיוויד מטאס, יועץ משפטי בכיר של בני-ברית קנדה, והרופא וו שיאו-אן, הציגו את החקירה שנעשתה אודות קצירת האיברים והשתלות האיברים בסין. הראיות מובילות למסקנה שהממשלה הסינית קוצרת איברים ממתרגלי פאלון גונג למטרות רווח. הם קראו לקהילה הבינלאומית להקדיש יותר תשומת לב ולעזור לעצור את הזוועות האלה.

אלסטר לוקאס, נשיא ביניים של קרן שלדון-צ'ומיר ופרופסור למשפטים באוניברסיטת קלגרי, אירח את הפורום

מארח הפורום, אלסטר לוקאס, נשיא ביניים של קרן שלדון-צ'ומיר ופרופסור למשפטים באוניברסיטת קלגרי, קרא למשתתפים להפיץ את המידע ולהעלות מודעות לפגיעה בזכויות אדם אלה בסין.

דיוויד סוואן, רופא וחבר באסיפה המחוקקת של אלברטה, אמר בנאומו כי אנשים לא צריכים להתייחס לקצירת האיברים כאל פרשה בינלאומית שלא קשורה אליהם. הוא קרא לציבור לנקוט בפעולה ולהעביר את המידע הלאה לחברי הקונגרס המייצגים אותם ופקידי ממשל אחרים. "זוהי אחריותכם כאזרחים קנדים," הוא אמר.

המשתתפים הזדעזעו מהברוטאליות. חלק אמרו שהם שמעו על רדיפת הפאלון גונג, אבל לא ידעו שזה עד כדי כך חמור.

פקיד ממשלה בכיר האחראי על עניינים הקשורים להשתלת איברים באלברטה אמר כי יש לחנך את הציבור בנושא זה. הם צריכים לדעת מנין האיברים מגיעים, וכיצד משיגים איברים חוקיים להשתלה.

עורך דין לסחר בינלאומי אמר שהוא שמע על קצירת איברים בסין בעבר, אבל זו היא הפעם הראשונה שהוא לומד על פרטי הפרשה. הוא הציע שממשלת קנדה תעצור את כל מבחני התרופות בסין הקשורים להשתלות איברים.

כתב מכלי תקשורת מקומי אמר שהוא נכח כבר בפורומים רבים, אבל הפורום הזה היה המרשים ביותר. הוא הבחין כי משתתפים רבים בכו בזמן הסרט והנאומים. אחרי הפורום, משתתפים רבים רצו ללמוד עוד על הפאלון גונג. גברת אחת החזיקה בידיו של המארגן עם דמעות בעיניה, ואמרה שהיא רוצה לעשות משהו כדי לעזור. קולנוען הביע שהוא היה רוצה להסריט סרט המבוסס על הסיפורים של מתרגלי הפאלון גונג כדי לעזור להם. היו אנשים שביקשו ממתרגלים להקרין את הסרט Free China בקהילותיהם.