(Minghui.org)

ב-21 בנובמבר 2012 נערך שימוע למתרגלת הפאלון גונג גב' ואנג גואו-הווי, יומיים לפני התאריך הרשמי שהיה קבוע, וזאת משום שהרשויות מפחדות שבני משפחה וקהל יגיעו לשימוע.

עורך הדין של גב' ואנג הפריך את ההאשמות שסוכני המשטר פברקו נגדה, וגם גב' ואנג עצמה, גימלאית טובת לב ועובדת חרוצה במקום בו עבדה לפני הפרישה, הגנה על חפותה.

גב' ואנג נעצרה בעת שדיברה עם אנשים על נושא הפאלון גונג, ועל הרדיפה נגד המתרגלים. מישהו הלשין עליה כי האמין לשקרים של המשטר. המשטרה עצרה אותה ובזזה והפכה את ביתה.

עורך הדין הצביע על אי חוקיותם של מסמכים שהיוו בסיס לשימוע. כשהשופט פירט את רשימת ה"ראיות" שנמצאו בביתה של גב' ואנג (ספרי פאלון דאפא) עורך הדין הצהיר שהרשימה אינה יכולה להתקבל בבית המשפט, משום שהשוטרים שהחרימו דברים מביתה לא עבדו לפי הנהלים. הם היו צריכים לחתום כל דבר שלקחו בשקית ניילון מול עיניה, ורק בבית המשפט ייפתח הפריט מתוך השקית החתומה. לפיכך, טען עורך הדין, בכלל לא ניתן להתייחס לרשימה הזו.

עורך הדין גם טען שלפי החוק אין בכלל בעיה עם החומר שהגב' ואנג החזיקה או מסרה, משום שהיא לא הכריחה אף אחד לקבל אותו והוא לא נגד החוק, ושעל פי החוק יש לשמור על זכויות וחופש האזרחים שלא גורמים שום נזק לחברה.

גב' ואנג אמרה בבית המשפט שהיא מתרגלת פאלון גונג והולכת על פי העקרונות של אמת, חמלה וסובלנות, ושהיא רק נעשתה אדם בריא יותר ואדיב יותר.

עורך הדין דרש את שחרורה. התובע והשופט לא השיבו כל תשובות הגיוניות או חוקיות לטיעוניו.

לקריאה נוספת על רדיפת הפאלון גונג בסין: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין