(Minghui.org)

איגרות שנה טובה נשלחו למאסטר הנכבד לי הונג ג'י, ממתרגלי פאלון דאפא ומאנשים המכירים בחמלה האדירה שלו, מכל רחבי העולם. ברכות לשנת 2013 שהגיעו ממתרגלי השיטה הרוחנית שבפרובינציות השונות בסין, מעידות על כך שאמונתם של המתרגלים איתנה גם לנוכח הרדיפה האכזרית, שממנה הם סובלים תחת המשטר של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית).

הגלויות נשלחו לאתר מינג-הווי והן מכילות שירים, תצלומים וציורים מאת המתרגלים. להלן כמה מהאגרות:

סמל הפאלון שבמרכזו "סווסטיקה" סמל עתיק ששימש את הדתות במערב ובמזרח, כולל הדת היהודית. ציורי סווסטיקות נמצאו גם בבתי כנסת עתיקים שנחשפו בישראל