(Minghui.org)

הידיעה שמתרגל הפאלון גונג מר דנג הו-אי-ינג מאזור האי-די-אן נרצח בעינויים במרכז המעצרים של "מרכז חירום 999" בבייג'ינג, הזכירה לי מה שראיתי שם, איך שרדפו ועינו שם מתרגלי פאלון גונג.

זה היה ב-2009. מאחורי "מרכז חירום 999" שבאזור צ'אנג פינג של בייג'ינג היה בניין נסתר בן 4 קומות. מתרגלי פאלון גונג רבים ממרכזי מעצר של אזורים שונים נשלחו לשם משום שאו שהם פתחו בשביתת רעב למחות על עינוייהם במתקני מעצר ועינוי, או שהם לא עמדו בתקני בדיקות גופניות של מתקני מעצר [והמשטר עוצר וכולא אותם בכל מחיר ובניגוד לחוק הסיני].

הדבר הראשון שעשו עם מתרגלי פאלון גונג שהגיעו למתקן הזה היה לקחת מהם דם בארבע מבחנות גדולות. זה נעשה על ידי אישה בחלוק לבן, ולא פסחו על אף אחד מהמתרגלים האלה. [זה מרמז שרצו להכניס אותם ל"בנק האיברים החי" של תעשיית קצירת האיברים, הנעשית מאנשים בעודם בחיים על ידי המשטר בסין].

כמה מהמתרגלים הוחזקו בקומה הרביעית. סוהרת ששמה וואן, בשנות ה-40 שלה, הייתה אחראית על הקומה. השוטרים כינו אותה "המדריכה וואן".

כשהסוהרת וואן ראתה את הגב' צאי ג'ין-שיאנג מתרגלת את תרגילי הפאלון גונג, היא כבלה אותה למיטה עם אזיקים בעלי שלוש טבעות. היא אזקה אותה למיטה כך שהזרועות היו מתוחות ומורמות והרגליים משכו לכיוון השני. הסוהרת וואן השאירה אותה בתנוחה המייסרת הזאת למשך כמה ימים. הגב' צאי לא יכלה לאכול, ולא ללכת לשירותים. היא הייתה ספוגה בשתן.

הסוהרת וואן החזיקה כוס מים ואמרה לגב' צאי: "אם תאמרי שלא תתרגלי יותר פאלון גונג, אני אתן לך לשתות מים". [סוהרים מקבלים בונוס נכבד אם הם מצליחים "לשנות" מתרגל כך שיוותר על אמונתו ויחתום על כתב ערבות למפלגה שכולל סעיפים דרקוניים מאוד].

????:???? "מיטת סדום" – שחזור של כבילה מתוחה למיטת ברזל

מתרגלת פאלון גונג בשם שיאו-יאו (מדא-שינג) סירבה להירשם ולשתף פעולה. הסוהרת וואן צעקה: "תכניסו לה עירוי של התמיסה". מישהו בא עם בקבוק גדול של חומר ורוד, אבל המתרגלת אמרה: "אם תעזו לעשות לי את זה אנחנו ניפגש בבית משפט". וואן התקשרה בכעס למרכז המעצרים של דא-שינג ואמרה להם לקחת את גב' שיאו. עוד באותו לילה העבירו את גב' שיאו.

מתרגלת אחרת צעקה כל יום בשארית כוחה :"תורידו ממני את האזיקים! תורידו ממני את השלשלאות! זה לא מוטעה לחיות על פי עקרונות של אמת, חמלה וסובלנות [העקרונות המנחים של הפאלון גונג]"

מה שכתבתי הוא מה שהייתי עדה לו ב"מרכז חירום 999" בבייג'ינג. אין זה מפתיע שמר דנג הו-אי-ינג, שהיה לו תואר שני בכלכלה, עונה שם עד מותו.