(Minghui.org)

ב-5 באוקטובר השתתפו מתרגלי פאלון גונג מאוקראינה באירוע שנערך בזפוריז'יה וחשפו בפני הציבור את קצירת האיברים הבלתי חוקית שמנהל המשטר בסין. כמו כן, הם אספו חתימות על עצומה נגד רדיפת הפאלון גונג. אתר האינטרנט של רשות העיר סיקר את האירוע.

מתרגלים מדגימים את תרגילי השיטה

באתר התפרסמו סרטי וידיאו המתארים את המתרגלים בפעילויותיהם להבהרת אמת, כמו גם כתבה המסבירה מדוע הם אוספים חתימות. הכתבה סקרה כמה עובדות על קצירת איברים בכפייה בסין והצביעה על כך שמקורם של איברים רבים להשתלות בסין הוא מאסירים פוליטיים וממתרגלי פאלון גונג. בסוף הכתבה התייחס המחבר לנחישותם של מתרגלי הפאלון גונג המקומיים להמשיך למחות במזג האוויר הקר.

תושבים מקומיים חותמים על העצומה

אנשים רבים צפו בהדגמת התרגילים וחתמו על העצומה. אכזריות הרדיפה וקצירת האיברים בכפייה זעזעה רבים. הם ביקשו לדעת כיצד הם יכולים לעזור ולתמוך בפאלון גונג.