(Minghui.org)

בלילה של ה-17 באוקטובר 2013 נעצרו באופן בלתי חוקי יותר מ-30 מתרגלי פאלון גונג . חלקם הועברו ישירות למרכז שא-הה-זי לשטיפת מוח.

את הקמפיין יזמו וביצעו מזכיר המפלגה בג'י-לין, מנהל "משרד 610" בעיר וסגל משרד מחוז צ'ואן-יינג, ומחלקת ביטחון פנים ברמה המקומית והמחוזית

רדיפת פאלון גונג ככלי לקידום קריירה

מאז הפך ג'אנג שיאו-פינג למזכיר המפלגה, הוא רודף את הפאלון גונג ללא רחם כדי לקדם את הקריירה הפוליטית שלו.

במהלך ביקורו ב-20 באוקטובר השנה במרכז שא-הה זי לשטיפת מוח, הציגו בפני ג'אנג פריטים שהוחרמו מבתי המתרגלים שנעצרו, כמו ספרי דאפא, מחשבים, מדפסות, צורבי דיסקים ושטרות כסף ועליהם מסרים להבהרת אמת.

מאלה שנעצרו 2 מוחזקים במתקן כליאה, 17 במרכז מעצרים זמני ו-11 נלקחו למרכז לשטיפת מוח. נוסף לכך נעצרו גם מספר מתרגלים ביחד עם בני משפחותיהם ושוחררו לאחר מכן.

מרכז שא-הה-זי לשטיפת מוח

מרכז שא-הה-זי לשטיפת מוח הידוע לשמצה ממוקם בבניין בן 3 קומות של המוסד לרווחה סוציאלית בכפר שיאו-גואנג במחוז צ'ואן-יינג.

לדברי מקורות פנימיים, נמכרה הקומה השלישית ל"משרד 610" של ג'י-לין. המקום נקרא רשמית "הבסיס ללמודי משפטים בעיר ג'י-לין". במציאות נחשב המתקן לכלא המיועד לרדיפת מתרגלי פאלון גונג.

הקומה השלישית מכילה 10 חדרים בהם מבודדים מתרגל בכל חדר. כשהקומה מלאה, כולאים מתרגלי פאלון גונג גם בקומה הראשונה.

吉林市沙河子洗脑班 מרכז שא-הה-זי לשטיפת מוח

במתקן פועלות שלוש קבוצות של צוותים. סוכני "משרד 610" בדרג נמוך, מתרגלים שעברו "שינוי" ואנשי קהילה מקומיים. על כל מתרגל ממונים שני אנשי צוות.

פעמיים ביום מ-8 עד 11 בבוקר ומ-2 עד 4 אחר-הצהריים משדרים בחדרים תעמולה המכפישה את הפאלון גונג. בין השעות 7 עד 9 בערב מתמקדים בהתעללות ועינויים של מתרגלים, במטרה לשבור את רוחם ולאלץ אותם לוותר על אמונתם בפאלון גונג.

משפחות דורשות לשחרר את יקיריהם

מדי יום מגיעים בני משפחה למרכז שא-הה-זי לדרוש את שחרור יקיריהם. הם עומדים מחוץ לבניין, קוראים בקול בשמותיהם ומבקשים מהם להמשיך במאמצי ההתנגדות שלהם ולחזור הביתה במהרה. לעתים השומרים יוצאים אליהם מגרשים או עוצרים אותם למשך כמה שעות.

בנה של גב' ג'ין שנעצרה על ידי המשטרה, הגיע לתחנה ואיים שאם אמו לא תשוחרר, הוא יהרוס את התחנה. מרוב פחד שחררו אותה מייד. אולם למחרת הגיעו שוטרים לביתה להטרידה. בנה הגיע מיד, צעק עליהם וגירש אותם. כיום אנשים הפסיקו לפחד מהמשטרה המייצגת משטר כל כך לא פופולרי.