(Minghui.org)

שוטרים מתחנת משטרה בגווי-יאנג עצרו ארבעה מתרגלי פאלון גונג ב-23 בספטמבר 2013 משום שהגישו למשרדי הפרקליטות בגווי-יאנג טפסים רשמיים בשם עורכי דינה של מתרגלת הפאלון גונג הגב' לי שיאה. הגב' שיאה נעצרה ללא עילה חוקית רק בשל אמונתה.

אחת מהארבעה, הגב' ג'ואו בת ה-76, שוחררה באותו לי. גב' ג'ואו, כבת 60, נלקחה לחקירה בבית מלון, אך נמלטה. גב' דזנג הוחזקה בתחנת משטרה כשכוונת הרשויות היא לשלוח אותה למרכז שטיפת מוח. מתרגל אחר ששמו לי, בן 40, נעלם ואין יודעים היכן הוא.

בעלה של הגב' שיאה הלך לתחנת המשטרה לבקש את שחרורם של הארבעה, אך השוטרים איימו עליו שהם יעצרו גם אותו. זמן קצר לאחר שחזר לביתו מתחנת המשטרה, הגיעו לביתו שוטרים ורצו לעשות חיפוש בבית ללא כל צו חיפוש, בטענה שלפני שמשחררים את אשתו הם חייבים "לבצע חקירה", אך הבעל לא הסכים שיגעו בדבר.

בתה של גב' שיאה גם הלכה למשטרה לומר שאמה לא הפרה שום חוק ויש לשחרר אותה. בשלב כלשהו אמרו לה שישחררו את אמה למחרת, אך בהגיעה לקחת את האם, התברר לה שהחליטו לשלוח את האם למרכז שטיפת מוח.

משפחות של מתרגלי פאלון גונג עצורים מפצירים בקהילה הבינ"ל לעזור בשחרור יקיריהם שנעצרו רק בשל אמונתם.