(Minghui.org)

"האפוק טיימס", העיתון בשפה הסינית שאינו נשלט על ידי המשטר בסין, דיווח שככל הנראה איבריו של מר שיאה ג'ון-פנג הוסרו ממנו ונמכרו ברווח. לאחרונה גולשים בסין החלו לשים לב למקרה זה.

משפחה שלמה נעלמת

לאחר שקראתי את הדיווח לגבי מר שיאה הבנתי פתאום שאיבריו של מר לי באי-שון, שמותו אירע כתוצאה מהרדיפה [של המשטר נגד הפאלון גונג], כנראה גם כן הוסרו ונמכרו תמורת רווח.

מאמר עליו ועל משפחתו פורסם ב-1 באוגוסט באתר מינג-הווי ותורגם לעברית בשם: טרגדיה בג'ין-ג'ואו: מתרגל הפאלון גונג מר לי באי-שון ובתו נרצחו במעצר, אשתו ושני הבנים נכלאו לשנים רבות כי אינם מוכנים לחתום לרשויות שבני משפחתם התאבדו במעצר – (ראה http://www.falunnews.org.il/articles_p/2013/09/c_01/141532_07.htm).

מר לי מת בתחנת המשטרה ונסיבות המוות אינן ידועות. כאשר אשתו  ושני בניו ניסו לגלות מה קרה, הם נעצרו ונשפטו לתקופות מאסר ארוכות. בתו המאומצת בת ה-13 מצאה את מותה באותה תחנת משטרה גם כן. המשטרה טוענת שהיא התאבדה בלקיחת רעל. עד עתה אין יודעים איפה הבנים.

נסיבות מותו ושריפת גופתו של מר לי באי-שון חשודים ביותר

המשטרה הודיעה למשפחה שמר לי התאבד. אם זה נכון, אז למה המשטרה כל כך מודאגת בקשר לעתירות של אשתו?

לא היה צורך שבכירים מהוועדה הפוליטית-משפטית והמחלקה המשפטים יכניסו את אשתו של מר לי לכלא לשלוש שנים ושבעה חודשים, בן אחד לשמונה שנים, ובן שני לשבע וחצי שנים, אלא אם הם רצו להסתיר ולטייח משהו לגבי מותו של מר לי. הם אילצו את אשתו להסכים לשריפת גופתו מבלי לראות אותה. אבל גופת הבת הונחה בבית ההלוויות.

האם גופתו של מר לי נשרפה במהירות כדי להסתיר את העובדה שאיבריו הוסרו?

מנהל תחנת המשטרה בה מת מר לי וידא שאשתו של מר לי תקבל גזר דין של מאסר. הוא גם אילץ אותה לחתום על מסמכי שריפת הגופה. כיוון שהיא בכלא, אין ביכולתה לעשות דבר לגלות את האמת לגבי מותו של מר לי.

חשדות לגבי מות לי מיי- ג'יָאו הנערה בת ה-13, בתו המאומצת של מר לי

המשטרה הודיעה שהנערה התאבדה בנטילת רעל. זה נראה מופרך מעיקרו. לי מיי-ג'יאו היתה רק בת 13, ומתה בתחנת משטרה. איך השיגה רעל? ואיך מתה כל כך מהר? – לשם כך צריך רעל בעל השפעה רצינית! והאם המשטרה הזעיקה עזרה רפואית לסייע לה?

הנערה הייתה היחידה בכל המשפחה שלא הייתה כלואה. האם השוטרים רצחו אותה כדי למנוע מכל מידע לדלוף החוצה?

שני בניו של מר לי נעלמו

איפה בניו של מר לי? אחרי שהם נעצרו ונשפטו, הם נעלמו. השוטר ליו שיאה-דונג אמר לאמם שהוא לא הצליח למצוא אותם כדי לחתום על מסמכי שריפת הגופה של מר לי. האם הם בחיים? אולי גם האיברים שלהם הוסרו מהם?

התיק המשפטי של האם, לי יאן-צ'יו, סומן כ"סודי ביותר". היא אולצה לחתום על מסמכי שריפת הגופות של בעלה ובתה. הסוהרים בבית הכלא איימו עליו שלא תגלה לאף אסיר בכלא דבר לגבי כל מה שקרה במשפחתה.