(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג רבים נעדרים בסין מאז שנסעו לבייג'ינג לעתור למען הזכות לתרגל פאלון גונג (פאלון דאפא) בחופשיות. הצער והסבל שמשפחות הנעדרים עוברות הן קשים מנשוא.

מר סון ביאו, מתרגל מהואנג-גאנג בהו-ביי, נסע לבייג'ינג ב-19 בספטמבר 1999 לעתור עתירה שקטה למען הפאלון גונג, ומאז נעלמו עקבותיו. "משרד 610" במקום מגוריו קנס אותו ב-3,000 יואן אותם שילמה המשפחה בתקווה לראותו. כל שאלותיהם על מקום הימצאו לא נענו.

תרגול בפאלון גונג משנה את חייו

בעבר התפתחו אצל מר סון בעיות בריאות רבות, כולל בילהרציה, בגלל תנאי עבודה מתחת לאדמה. הוא עבד כחשמלאי בחברת המים בהואנג-גאנג. הוא חיפש מרפא במקומות רבים, אבל דבר לא עזר לו. הרופאים הודיעו למשפחתו שלא ניתן לרפא אותו והוא עלול למות.

ב-1994 מישהו הכיר לו את שיטת הפאלון גונג. הוא החליט לנסות למרות שבהתחלה לא האמין בשיטה. הוא הופתע שכל מחלותיו נעלמו עם התרגול. הוא דבק בהליכה על פי עקרונות השיטה אמת-חמלה-סובלנות והפך מאושר, נוח לבריות, ושמח לעזור לאחרים.

התרגול שלו בפאלון גונג גם סייע לו רבות בשיפור הביצועים בעבודה. על אף שסיים רק חטיבת ביניים, הוא הצליח לפתור בעיות הנדסה קשות בעבודתו.

כשחברת המים בה עבד הוסיפה סניף חדש, הוא התנדב לנסוע במשך שעות ארוכות למרחק רב כדי לעבוד. הוא קיבל על עצמו משימות קשות ומסוכנות הכרוכות בטיפוס לגבהים, משימות שחבריו לעבודה פחדו לבצע.

קשה להאמין שאדם שהרופאים אמרו שהוא חסר-מרפא יוכל להשתנות עד כדי שיבצע משימות קשות כאלו, אך זה מה שקרה כשהוא החל לתרגל פאלון גונג.

נעדר 14 שנים

אף על-פי שהיה אדם ישר, פשוט וצנוע, ידה של הרדיפה על ידי המשטר הקומוניסטי הגיעה אליו עקב אמונתו. הוא נעצר באופן בלתי חוקי ב-20 ביולי 1999 כשהלך לעתור במשרד העתירות בהו-ביי ונכלא למשך שבועיים. לאחר מכן עבר הטרדות ואיומים על ידי המשטרה המקומית ובכירים במקום עבודתו ונדרש למסור את כל ספרי הפאלון גונג שברשותו.

מר סון נסע לבייג'ינג ב-19 בספטמבר 1999 ושהה שם זמן מה כשהוא מחפש מקום לעתור למען הפאלון גונג. הוא קבע עם מתרגלים אחרים להיפגש באוקטובר בכיכר טיאננמן ומאז נעלמו עקבותיו.

במשך 14 השנים האחרונות משפחתו לא שמעה שום מידע עליו.

המשפחה מתפרקת

אשתו ובתו של מר סון חשות בחסרונו כל הזמן. הוא היה בעל ואב אוהב ואחראי. למשפחה נותרו רק זיכרונות

אשתו שעבדה גם כן כטכנאית חשמל במפעל איבדה את עבודתה כשהחברה פשטה רגל. היעלמו של מר סון הוסיף נטל כספי על משפחה. כדי לפתור קשיים כלכליים ולשרוד, נאלצה אשתו להינשא בשנית.

זהו רק אחד מני רבים מהמקרים של מתרגלי פאלון גונג שנעלמו בדרכם לעתור למען הפאלון גונג והותירו את בני משפחתם כואבים וסובלים.