(Minghui.org)

ב-10 בינואר 2013 לאחר ששהו יותר מארבעה חודשים במרכזי מעצרים בג'יאו-נאן ובצ'ינג-דאו, הובאו מתרגלי הפאלון גונג, מר ג'אנג, אשתו ובתו לשימוע בבית הדין בעיר ג'יאו-נאן בשאן-דונג. השימוע של מר ג'אנג החל ב-9:00 בבוקר. שופט ושופטת חקרו אותו בקשר לצורב די.וי.די שהחרימו מביתו וניסו להאשים אותו בפשע.

מר ג'אנג ציין שלהאמין בפאלון גונג ולהבהיר את העובדות לאנשים זה לא פשע, אך מה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) עושה הוא פשע ¬– כשהמק"ס מכפישה, משמיצה ורודפת את מתרגלי הפאלון גונג ומונעת מאנשים לדעת את האמת, זהו פשע. השופטים לא יכלו להגיב על כך, אבל אמרו שמאחר שהמק"ס היא המשלמת את שכרם, עליהם להישמע להוראותיה.

השימוע לגב' ג'אנג נערך בשעה 11:00 בערך. גב' ג'אנג שאלה את השופטים מה רע בכך שמתרגלים פאלון גונג, נרפאים ממחלות ושומרים על כושר? היא הוסיפה שעל השופטים להתייחס לאנשים טובים באופן ישר, מה שיביא להם מזל טוב. השופטים ניסו לפתות את גב' ג'אנג לאשר שהשוטרים החרימו מביתה חומר הבהרת אמת, כדי שיוכלו להאשים אותה בפשע. גב' ג'אנג הבהירה בבירור שזה אינו פשע.

בתם של מר  וגב' ג'אנג הייתה האחרונה להיחקר בשימוע. היא אמרה שהורדת חומרי הבהרת אמת מהאינטרנט, הדפסתם וחלוקתם על ידי מתרגלי פאלון גונג נכללים בתחום חופש הביטוי. היא הוסיפה שאין כל דבר רע שיש אמונה ואילו המק"ס גוזרת בכוונה תחילה ושלא בצדק עונשי מאסר על מתרגלי פאלון גונג וזהו באמת פשע.

בסופו של דבר דרשו מהם השופטים לחתום על פסק הדין והם סירבו בתוקף.

מר וגב' ג'אנג נעצרו וקיבלו עונשי מאסר פעמים רבות

מר  וגב' ג'אנג הם גמלאים בשנות השישים לחייהם, ובתם בת שלושים. מאז יולי 1999 בה החל מסע הרדיפה נגד הפאלון גונג הם נרדפו פעמים רבות על ידי המק"ס. מר ג'אנג שהה 3 שנים במאסר וגב' ג'אנג נעצרה פעמים רבות בהן עברה מספר רב של עינויים ובכללם שהייה בכלוב ברזל ומכות בפניה עד לעיוות ומומים.

מר וגב' ג'אנג נעצרו כאשר שוטרים פרצו לביתם ב-28 באוגוסט 2012 כאשר מתרגלת פאלון גונג עמיתה ביקרה אותם בביתם. בתם שהגיעה בערב להביא להם אוכל נעצרה אף היא על ידי השוטרים.

משפחת ג'אנג מוחזקת עדיין במרכזי מעצרים בג'יאו-נאן ובצ'ינג-דאו.

שמות המעורבים בפשעים אלו נגד האנושות מפורטים בגרסה האנגלית.