(Minghui.org)

ב-9 וב-10 בפברואר, ליד צ'יינה טאון שבבואנוס איירס, בירתה של ארגנטינה, התקיימה חגיגה לכבוד השנה הסינית החדשה.

כמו בשנים קודמות, השתתפו מתרגלי פאלון גונג בחגיגה והציגו מסורת סינית עתיקה-טיפוח תרגול בפאלון גונג.

הרשות העירונית של בואנוס איירס הקצתה לפאלון גונג את המקום היפה ביותר באירוע – הפרגולה בכיכר בראנקאס דה בלגראנו, שבה נחגגה כניסת שנת הנחש.

Falun Dafa in Buenos Aires Argentina

הפרגולה של בראנקאס בלגראנו הייתה המקום הטוב ביותר שהוקצה לפאלון גונג בחגיגת השנה הסינית החדשה בבואנוס איירס

Buenos Aires

אנשים בגילאים שונים לומדים את תרגילי השיטה בחגיגה

Falun Dafa Argentina

 כבר 8 שנים מדגימים מתרגלי פאלון גונג את תרגילי השיטה בפרגולה של בראנקאס דה בלגראנו

exercises מתרגלים את תרגילי שיטה

המתרגלים תלו שלטים שעליהם כתוב: "אמת-חמלה-סובלנות", "פאלון דאפא הוא טוב". והציגו את היופי והטוהר של השיטה הסינית העתיקה, אותה מלמדים ללא תשלום בכל רחבי העולם.

כ-200 איש למדו את תרגילי הפאלון גונג בחגיגה שנמשכה יומיים. רבים מהם סיפרו כמה נפלא הרגישו אחרי התרגול והביעו את רצונם ללמוד עוד על העקרונות העמוקים של השיטה.

pergola

הפרגולה של באראנקאס בלגראנו במרכז האירוע

Barrancas de Belgrano

מתרגלי פאלון גונג מתרגלים בבוקר יום ראשון בבואנוס איירס

Chinese New Year Argentina Falun Gong

 הדגמת התרגילים באירוע

המוסיקה הנפלאה המלווה את תרגילי השיטה משכה אנשים רבים, שהתעניינו בפאלון גונג.

מתרגלי פאלון גונג בארגנטינה מפיצים זמן רב את העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" בסביבת בלגראנו בבואנוס איירס, שם ממוקמת הצ'יינה טאון. השיטה התקבלה בחמימות על ידי הציבור ורשות העיר. העובדה שאגודת הפאלון דאפא בארגנטינה זכתה לאישור להשתמש בפרגולה המרכזית, משקפת את התמיכה המקומית במתרגלי הפאלון גונג.

השגרירות הסינית מנסה להפריע

השגרירות הסינית, שנמנתה על הספונסרים של האירוע, הפעילה לחץ על המארגנים, על בכירי ציבור ועל המשטרה להוציא את הפאלון גונג מהאירוע.

ביום הראשון לאירוע, שיקר אחד מבכירי הרשות למתרגלים והודיע להם שהאישור שקיבלו אינו תקין ולכן עליהם להסיר את השלטים והכרזות שתלו. אולם ביום השני לאירוע, היום החשוב של החגיגה, פנו המתרגלים אל עורך הדין של אגודת הדאפא, שהודיע להם חד משמעית, שהאישור רשמי ותקין ושלאיש אין סמכות לכפות עליהם להסיר את הכרזות והשלטים.

ניסיונה של השגרירות הסינית לדכא את הפאלון גונג במדינה חופשית לא צלח.