(Minghui.org)

(פורסם בסינית ב-27 בפברואר)

לפני מספר ימים פנה מנהל ב"אפוק הטיימס" בארה"ב ששמו הפרטי יאנג ועורך בעיתון ששמו ג'ייד, כתבו לתלמידי פאלון דאפא בסין. הם שאלו שאלות לגבי מיקום של אתרים בסין בהם מודפס חומר מאתר מינג-הווי, כמה אתרים כאלה יש, באיזה אזורים ובאילו ערים, כמה אנשים מעורבים בהדפסת והפצת החומר, מה מדפיסים באתרים אלו (למשל "שבועון מינג-הווי") ובאיזה היקף. הם לא סיפקו סיבה כלשהי לחקירתם. עד כה קיבלו את השאלות האלה תלמידי דאפא הגרים בפרובינציות ליאו-נינג וג'ה-ג'יאנג.

בתקופת תיקון הפא, בזמן זה בו הרדיפה מצד המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) עוד לא הסתיימה, פעולות כאלו הן רק של סוכני המק"ס. כשאנחנו מתייחסים לצרכי תיקון הפא של המאסטר כנקודת המוצא שלנו, אנו מבקשים מכל תלמידי הדאפא להיות צלולים ולא לשתף פעולה מכל וכל עם דברים כאלה, כך שצורה זו של הפרעה תיפסק.