(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג מר ג'אנג ג'יה בן 49, צייר וקליגרף מבייג'ינג נעצר ב-29 באוקטובר 2012 בביתו על ידי משטרת האי-דיאן. משום שנמצאו ברשותו ספרי פאלון גונג ותקליטורים נגזרו עליו באופן בלתי חוקי שנתיים במחנה עבודה בכפייה.

מר ג'אנג ועורך דינו הגישו שני מסמכים המבקשים שיקול מחודש של המקרה, והמשרד העירוני של הרשות בבייג'ינג חתם וקיבל את המסמכים. אנו מאיצים ברשות העירונית לעשות את הבחירה הנכונה ולהחזיר למר ג'אנג את החופש האישי שלו.

במהלך שהותו במעצר התפתחו אצל מר ג'אנג מצבים פיזיים חמורים. בסוף השנה שעברה כשמר ג'אנג לא יכול היה לאכול אוכל כלשהו וחייו היו בסכנה, הוא נשלח לבית חולים. אולם בית החולים סירב לאשפזו, היות שבכירים בבית המעצר האריכו את מעצרו מעבר למקובל בחוק, ובית החולים אינו מקבל עצירים שמעצרם הוארך.

אף על-פי שמר ג'אנג נעצר ב-29 באוקטובר עדיין לא קיבלה משפחתו רשות לבקרו. כשקרוב משפחה צלצל למרכז המעצרים ב-12 בדצמבר, נאמר לו שברגלו של מר ג'אנג נעשה חור והפצע העלה מוגלה ומסרב להחלים. כמו כן נמצאו רמות סוכר גבוהות בדמו.

משפחתו של מר ג'אנג שולחת לו כל הזמן מכתבים אך אינה מקבלת ממנו תשובה.