(Minghui.org)

כפי שדווח ב-16 במרץ 2013 באתר מינג-הווי, בית המשפט של מחוז פנג-אן בנאן-צ'ונג שבפרובינציית סצ'ואן גזר ב-22 בנובמבר 2012 על ארבעה אזרחים שלא עברו על החוקה הסינית גזרי מאסר של של 3 ו-4 שנות מאסר רק משום שהם מתרגלים של פאלון גונג.

הוועדה הפוליטית-משפטית של המחוז ו"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") הורו לבית המשפט לא לאפשר כניסה של אזרחים למשפט בתירוץ של "עניינים רגישים ממשלתיים". רק מספר מצומצם של בני משפחה הורשה להיכנס, בעוד מושבים נשמרו לאנשים שבית המשפט הזמין לצפות במשפט. סוכנים איימו על בני משפחה שניסו להיכנס שישתפו פעולה עם כל מה שדורשים מהם.

על פי דווח מה-17 במרץ 2013 באתר מינג-הווי, שישה מתרגלים הובאו למשפט בינואר 2013 בפעם השנייה. שלושה עורכי דין ייצגו אותם. עורכי הדין אמרו שהחוקה מגינה בבירור על חופש האמונה, וכי לעצור אנשים בגלל אמונתם זו הפרה של החוקה. גם כאן כל המושבים המיועדים לקרובים ולקהל נתפסו על ידי אנשי המפלגה הקומוניסטית הסינית.  תוך זמן קצר הוכרזו גזרי דין: מתרגלת אחת נידונה לשמונה שנים, ושני מתרגלים לשבע שנים.

מר ואנג סיפר כי נעצר על ידי המשטרה בחודש יוני 2012 כשחזר ממשמרת לילה בעבודתו, וכי עם מעצרו עונה ונתלה על הקיר. הגב' ג'אנג נעצרה בבוקר ה-12 ביוני אחרי שלקחה את נכדה לגן. השוטרים לקחו ממנה את מפתח ביתה והפכו ובזזו את ביתה. הם החרימו לה מחשב, מדפסת, צורב דיסקים, MP3 וספרי פאלון גונג. היא סיפרה שעונתה בעת חקירתה על "ספסל נמר", וכי נמנעה ממנה שינה.

לביתה של גב' ואנג פרצו השוטרים אחרי שחתכו את דלת הברזל של ביתה. הגב' שאן נעצרה באותו יום כשוטרים טיפסו על קיר ביתה. הם אזקו את ידיה באזיקים במשך יום ולילה, הכו אותה ולא אפשרו לה לישון.

פרטי המעורבים במקרים מצוינים במאמרים באנגלית.