(Minghui.org)

ביוני 2012 משטרת בארין עצרה את מתרגלת הפאלון גונג הגב' ג'או צ'ון-שיא מהעיר שי-פנג, ולאחר מכן, בדצמבר אותה שנה, את בעלה, ג'יאה בין. השוטרים הפכו ובזזו את בית הזוג והחרימו רכוש אישי. את האישה עצרו לשישה חודשים, ושחררו אותה רק לאחר שעצרו את בעלה.

משפחתו של מר ג'יאה אומרת שמעצרו נגד את החוקה הסינית, את החוק הפלילי ואת ההתנהגות הנאותה הנדרשת ממשטרה. בני המשפחה עתרו לשחרר לאלתר ללא תנאי את מר ג'יאה ולהחזיר לו את רכושו האישי ופיצוי על הנזק לרכוש, לגוף ולנפש שלו. המשפחה מתמקדת בהגשת תביעות נגד חמישה שוטרים (ששמותיהם מפורטים בגרסה האנגלית) וקוראת לחקור את התנהלותם הפושעת.

כאשר אשתו נעצרה ביוני 2012, מר ג'יאה נאלץ לברוח על נפשו כדי לא להיעצר. שלושת הילדים של הזוג: הגדול בקולג', השני בן 12 והשלישי בן 9 -- נשארו ללא תמיכה כספית. הסבים לקחו עליהם אחריות, אך אינם יכולים לעמוד בתשלומים, במיוחד של הקולג'.

שלושת הילדים עתרו לרשויות ולציבור ב-14 באוגוסט 2012 כשהם נושאים כל אחד שלט האומר: "אני רוצה את אמא. אני צריך אוכל", וכמו כן שלט גדול שבו כתוב: "אמי נעצרה כי תרגלה פאלון גונג. איננו יודעים איפה אבא. כספנו נגזל על ידי המשטרה. אנחנו חסרי בית". הילדים עברו ברחובות העיירה לין-דונג והלכו לבנין הממשל של בארין.

בהגיעם לבנין הממשל, קפטן ביטחון פנים ויותר מ-30 שוטרים וקצינים הקיפו את שלושת הילדים במכוניות ואן משטרתיות, קרעו את השלטים שלהם וגררו אותם לתוך משרד המשטרה שבבניין. הילדים בכו ונצמדו זה לזה. בתוך הבניין השוטרים התחלפו והלכו לאכול ארוחת צהריים. אף אחד מהם לא הציע לילדים לאכול או לשתות.

דודם של הילדים שמע על כך רק אחרי חמש אחר הצהריים ובא למקום. הקפטן אמר לו שיתן לו לקחת הביתה רק את שני הילדים הקטנים, אבל לא את המבוגר שבהם. הדוד היה נחוש עד שלבסוף שוחררו כל הילדים.

כיום, כאמור, מר ג'יאה עדיין עצור.