(Minghui.org)

מר ואנג גואו-שיאנג מהעיר צ'אנג-צ'ון נעצר יחד עם מתרגלי פאלון גונג רבים אחרים ללא עילה חוקית ב-1 ביולי 2012, ושוב ב-30 בנובמבר 2012. בית המשפט המחוזי דן אותו בהתאם להוראות המפלגה הקומוניסטית הסינית ובניגוד לחוקה, ל-5 שנות מאסר, רק משום שהם מתרגלים של פאלון גונג.

מר ואנג כבר נשלח למחנה עבודה בכפייה בעבר, בשנת 2002, ועבר עם עמיתיו המתרגלים עינויים שונים. הסוהרים קיבלו הוראות "לשנות" את המתרגלים בכל אמצעי, תוך הבטחה שאם מתרגל ימות בתהליך הוא ידווח כמתאבד. באפריל 2005 הוא שוב נשלח למחנה עבודה בכפייה, ושוב ניסו "לשנות" אותו בהתאם להוראות המפלגה. בשנות מעצרו הסוהרים השתמשו באלות מחשמלות, אלות שוטרים, מקלות, קתות של גרזינים וחגורות הצלפה. קיסמי שיניים ננעצו בעפעפיו כדי למנוע ממנו שינה. במשך כל שעות היום והלילה היו אתו אנשים שמונו לעקוב אחריו ולא לאפשר לו לאכול. גם אז לא הצליחו "לשנות" אותו. הפעילו עליו גם עינויים של ישיבה על "ספסל קטן" במשך שעות ארוכות, ולא אפשרו לו שינה במשך 20 יום. אחרי עינויים אלה הוא קיבל דימום מוחי ולא הצליח לטפל בעצמו.

גזרי הדין לגבי המתרגלים שנעצרו ונכלאו יחד עם מר ואנג לא רק שאינם חוקיים מבחינת חוסר קיום עילה משפטית בהתאם לחוקה הסינית, אלא שהם מנוהלים בניגוד לנהלי החוק הסינים. גזרי הדין הושמעו למתרגלים אחרי כבר היו עצורים במחנה העבודה בכפייה. אחד מהם נידון ל-11 שנה, האחרים ל-5 ול-4 שנים. גזרי דין למאסר ארוך נועדו לשבור את רוחם של המתרגלים משום שבזמן כליאתם מתרגלי פאלון גונג מעונים בכוונה במטרה "לשנות" את מחשבתם ואמונתם ולהחליפם בנאמנות למפלגה הקומוניסטית הסינית. כשגזרי הדין נודעו למשפחות, המשפחות החליטו להגיש ערעורים.

זוהי קריאה לקהילה הבין-לאומית ולמנהיגי העולם החופשי: עיזרו לעצור את הפשעים האלה, את ההליכים הלא חוקיים ולא אנושיים שהמשטר בסין מפעיל נגד מיליוני אנשים טובים רק בשל אמונתם ב"אמת, חמלה, סובלנות". הוא חוטף אותם מבתיהם, פוגע במשפחתם, וגורם להם לסבול עינויים לא אנושיים.

פרטי מבצעי הפשעים האלו עם מספרי הטלפון שלהם מופיעים בגרסה באנגלית.