(Minghui.org)

רקע

בין השנים 1999-2007 מספר ניתוחי ההשתלה בסין עלה באופן פתאומי וחסר תקדים. היה עידוד רב של תיירות השתלות באמצעות אתרי אינטרנט של בתי חולים שהבטיחו לאנשים במערב למצוא איברים חיוניים מתאימים תוך מספר שבועות או אפילו תוך מספר ימים.

ב-2006 זעזעו את העולם האשמות כי המשטר בסין משתמש במתרגלים של פאלון גונג שכלא כבנק חי של "תורמי" איברים. הסטטיסטיקה הייתה מפחידה: הנסיקה במספר ניתוחי ההשתלות מקבילה לשנים שבו המשטר בסין מנהל רדיפה אכזרית נגד הפאלון גונג, ושבהן מאות אלפי מתרגלים נעצרו או פשוט נעלמו.

לאחר מספר חקירות בלתי-תלויות שאימתו את ההאשמות שמתרגלים של פאלון גונג נרצחים עבור שימוש באבריהם, מדינות ברחבי העולם החלו לשקול כיצד לעזור לעצור את הזוועה הזו.

הסנאט האוסטרלי מצטרף לפרלמנט האירופי ולמדינות בולטות אחרות בנקיטת עמדה נגד פשעי קצירת האיברים של המשטר בסין

הסנאט האוסטרלי העביר פה אחד ב-21 במארס 2013 המרצה לממשלה להתנגד לקצירת האיברים בסין. זהו צעד חשוב לכיוון חקיקה שיכול להשפיע להפחית את הפרות הקודים הבין-לאומיים באשר להשתלות איברים.

האו"ם והמועצת האירופית כבר יזמו תוכנית להציג אמנה בין-לאומית מחייבת למנוע סחר של איברים, רקמות ותאים, ולהיאבק בסחר בבני אדם לצורך הסרת איבריהם.

ההמרצה, שהוגשה על ידי הסנאטור האוסטרלי ג'ון מדיגן, קוראת לממשלה האוסטרלית "לתמוך ביוזמות האו"ם והמועצה האירופית שמתנגדות לביצוע קצירת האיברים".

סנאטור מדיגן הדגיש בהצעת ההמרצה "השליח המיוחד של האו"ם לנושא עינויים ועונשים לא-אנושיים ציין בשני דוחות האשמות מפורטות על קצירת איברים בסין".

"האו"ם והמועצה האירופית מתכוונים להציג אמנה בין-לאומית מחייבת למנוע סחר של איברים, רקמות ותאים, וכבר פרסמו פרוטוקולים המכילים את הצעדים הראויים להיאבק בסחר בבני אדם לצורך הסרת איבריהם".

כמו כן צוין בהמרצה "מאז פרסום דוחות האו"ם, ארה"ב הכניסה ביוני 2011 בבקשת אשרת שהייה זמנית "טופס 160-DS" באינטרנט את השאלה 'האם היית מעורב מימיך באופן ישיר בהשתלה של איברים אנושיים או רקמות אנושיות שנלקחו בכפייה?'"

הסנאטור מדיגן אמר שאוסטרליה יכולה ללכת בעקבות הדוגמה של ארה"ב ולהוסיף שאלה זהה גם לטופס אשרת הכניסה לאוסטרליה. הוא הצהיר גם שצריך לפרסם חוק להבטיח שרופאים אוסטרליים ורופאים בעולם שקיבלו באוסטרליה הדרכה מקצועית, לא יהיו מעורבים בפשעים אלה של השתלות איברים.

לקריאה נוספת: אוסטרליה: מחוקק מניו סאות' ווילס מעלה הצעת חוק לאיסור בסחר איברים