(Minghui.org)

מאז יולי 1999 נרדפו באכזריות יותר מ-100 מתרגלי פאלון גונג בכלא יונג-צ'ונג בצ'ונג-צ'ינג. לפחות 5 מתרגלים נרדפו עד מוות. אבל למרות שמענים אותם, עוברים שם המתרגלים כל שנה בדיקות דם מיוחדות בניגוד לרצונם. עם הפצת הידיעה על קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), כוונות הכלא התבהרו לרבים.

בדיקות דם בכפייה

ב-2010 נעצר מר צ'ן אר-צ'י במחוז ג'יו-יאנג בצ'ונג-צ'ינג על שהבהיר את העובדות וחילק חומרי מידע על הפאלון גונג והרדיפה. "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") המחוזי הורה לעצור אותו ולתת לו מאסר של 7 שנים בכלא ללא עילה חוקית.

באפריל 2012 הועבר צ'ן לבית החולים של הכלא למרות שלא נראו אצלו סימני מחלה. הוא נכבל בידיו ורגליו למיטת המוות. כ-5 אסירים החזיקו אותו בכוח ואחד השוטרים חשמל אותו על שפתיו באלה חשמלית ולאחר מכן סימם אותו בתרופות שינה. כשהוא חסר הכרה, הוציא ממנו מבחנה מלאה דם. האסירים נשאו אותו חסר הכרה חזרה לאגף בו שהה בכלא.

סמים רעילים הוזרקו לבדיקת תגובות

על מתרגל הפאלון גונג מר דנג פו-שואו בשנות השישים לחייו נגזרו באופן בלתי חוקי 4 שנות מאסר בכלא יונג-צ'ואן. בסוף 2011 אחרי שהזריקו לו סמים בלתי ידועים, העור בראשו התמלא לפתע בכיבים מוגלתיים והוא איבד את ראייתו – תסמינים של הרעלה. בתחילת 2012 נפטר.

צוות בית החולים של הכלא נהג לצעוק על המתרגלים: "מה נורא כל כך לעבור בדיקות? המדינה מאשרת זאת וזה חוקי. אנו רק ממלאים הוראות מלמעלה".

מעשי אכזריות מבוצעים בכלא יונג-צ'ואן

אסירים שביצעו את הפשעים החמורים ביותר מונו לפקח על מתרגלים בכלא, והם מבצעים מעשים רעים תמורת הפחתת עונש המאסר שלהם.

מר ליו יון-שו עבר עינוי "האכלה בכפייה" במשך יותר מ-100 ימים, הליך שפגע חמורות בקיבתו. לפני מעצרו עבד כמנהל חטיבת הביניים בדא-זו. הנהלת הכלא שלא רצתה להיחשב אחראית למצבו, זימנה את משפחתו לקחת אותו הביתה מסיבות רפואיות.

בכירים בכלא חשפו את מר לאי יון-צ'אנג לקור קיצוני. בחורף הרשו לו ללבוש רק מעיל והעמידו אותו על גבעה חשופה לקור. בכל פעם שזז, אסירים הדליקו סיגריות לשרוף את שיער רגליו. הם גרמו לו כוויות על עורו ובשרו ותחבו את אצבעותיהם לגלגלי עיניו.

כדי לכפות עליו לוותר על אמונתו בפאלון גונג, אילצו אותו במשך כל החורף, מהשעה 7:00 בבוקר עד השעה 7:00 בערב, לשבת בשלג. כשהשלג ירד הוא כוסה בשלג. אם שנרדם, הורו הסוהרים לאסירים לשרוף את עיניו בסיגריות. אם לא ישב זקוף, היו מכים אותו.

סוגים שונים של עינויים שהרשימה קצרה מלהכיל יושמו על מתרגלים בכלא הזה.

זוהי פנייה לקהילה הבין לאומית לחקור את הנעשה ברדיפה נגד הפאלון גונג ובכלא יונג-צ'ואן ולגרום שאנשים אלו יתנו את הדין על מעשיהם.