(Minghui.org)

כמעט 30 מתרגלות של פאלון גונג כלואות באופן בלתי חוקי במחנה העבודה בכפייה טו-מו-ג'י, נתונות לעינויים חמורים כמו קריעת בגדיהן, חישמולן באלות חשמליות והכאתן. הסוהרים מכניסים למזונן באופן קבוע סמים לא ידועים.

25 מתרגלות הועברו לשם ב-21 ביוני 2012. ב-1 ביולי כל המתרגלות קראו ביחד בקול: "פאלון דאפא הוא נפלא". הסוהרים הגיבו על הקריאה בעינויים קשים.

אחת המתרגלות, הגב' לו לין, נעצרה משום שנתפסה עם "מכתב גלוי" שיועד להו ג'ינטאו וון ג'יאה-באו. היא גם מחתה על הרדיפה והעינויים במחנה העבודה בכפייה והסוהרים נהגו לקרוע את בגדיה, להכות אותה ולחשמל אותה עד שפצעיה העלו מוגלה. ואז הם מצאו עילה לתת לה "זריקות" שהשפיעו על התפקוד המוחי שלה וגרמו שתאבד את צלילותה.

ב-1 בינואר 2013 27 מתרגלות פאלון גונג הכלואות בטו-מו-ג'י הגישו עתירה משותפת לפרקליטות, כשהן מציינות שכליאתן אינה בהתאם לחוקה וכי כל עוד הרדיפה נמשכת, גם מאמצי החשיפה של הרדיפה בסין ובעולם יימשכו.