(Minghui.org)

לפחות 94 מתרגלי פאלון גונג שידוע עליהם נעצרו במהלך חודש מארס 2013 . המתרגלים נלקחו מבתיהם. שוטרים ללא מדים מגבירים כל יום את המעצרים.

במאמר באנגלית מצויים פרטים של חלק מהמתרגלים שנעצרו. הם נעצרו כמובן ללא עילה חוקית, רק בשל כך שהם מתרגלים את השיטה הרוחנית העתיקה פאלון גונג (פאלון דאפא) שהמשטר רודף כבר 14 שנה. אלו הם אנשים טובי לב שחיים על פי עקרונות של אמת, חמלה וסובלנות, והם לא עברו על שום חוק מהחוקה הסינית.

במאמר באנגלית מפורטים שמות מובילי הפשעים האלו ומספרי טלפון.

במאמר נוסף שהתפרסם ב-23 באפריל דווח כי לא ידוע מקום הימצאם של יותר מ-50 מהמתרגלים העצורים.