(Minghui.org)

אני מתרגל פאלון גונג מהה-ביי. ב-2003 הלכתי לכיכר טיאננמן לעתור למען צדק לפאלון גונג. קראתי: "פאלון דאפא הוא נהדר!". שוטרים עצרו אותי וכלאו אותי עם הרבה מתרגלי פאלון גונג אחרים בחצר גדולה, ושם חקרו אותנו.

הרבה מאיתנו חששו למסור את שמם ואת כתובתם, משום שזה היה מסבך את משפחותיהם ואת פקידי הממשל האחראיים במקום מגוריהם (שהיו ננזפים אם לא הצליחו למנוע ממתרגלים מאזורם להגיע לטיאננמן לעתור נגד רדיפת הפאלון גונג). אלו שלא הסכימו למסור את זהותם קיבלו מספר.

המשכתי לספר לשוטרים את העובדות הנכונות לגבי הפאלון גונג ואת ניסיוני כמה השיטה הועילה לי. רבים מהם ידעו שנעשה עוול לשיטה ולמתרגלים, אך היו חסרי אונים לעשות משהו, משום שהם קיבלו שכר והוראות מהמשטר של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

לאחר יומיים מסרתי להם את שמי ואת כתובתי. הם התקשרו למשרד הפרובינציאלי בבייג'ינג, ובשעה שהמתנתי שם שייקחו אותי, שמעתי שיחה בין שני שוטרים לגבי מה יקרה לאלו שסירבו לתת את פרטי הזיהוי שלהם. אחד אמר "נמשיך לשלוח אותם לסו-ג'יאָ-טון".

בשעה שהמתנתי הגיעו כמה משאיות סגורות. השוטרים קראו מספרים, והורו למתרגלים האלה לעלות למשאיות. אלו שסירבו הועלו בכוח.

לא ידעתי אז מה זה סו-ג'יא-טון. עכשיו אני יודע שאלו שסירבו למסור את שמם וכתובתם נשלחו למחנה הריכוז סו-ג'יא-טון [בעיר שן-יאנג שבפרובינציית ליאו-נינג] והפכו להיות בנק האיברים החי של המשטר. זה מה שהייתי עד לו ב-2003.

לקריאה על הנושא (מאמרים מ-2006, השנה בה נחשף קיום בנק האיברים החי בסו-ג'יאָ-טון:

האפוק טיימס: חשיפה מיוחדת - מחנה ריכוז סודי התגלה בסין

הודעה דחופה בנוגע למחנות הריכוז שנחשפו בסין ולגורל המתרגלים הכלואים

ה"אפוק טיימס": עדות חדשה מאמתת את קיום מחנה הריכוז

שבועיים לאחר חשיפת מחנה הריכוז סו-גי'אה-טון המשטר הקומוניסטי הסיני מכחיש – הודעה לעיתונות מטעם מרכז המידע של הפאלון דאפא

מודיע מספר על מחנות ריכוז נוספים בסין סוג'יא-טון הוא רק אחד מתוך 36 מחנות ריכוז למתרגלי פאלון גונג בסין

האפוק טיימס: מקור פנימי מגלה שכל הכלואים במחנה הריכוז בסו-ג'יא-טון הם מתרגלי פאלון גונג

WOIPFG - "הארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג": חקירת מחנה המוות בסו-ג'יא-טון (חלק ראשון)