(Minghui.org)

ב-13 במאי כל שנה מתקיים יום הפאלון דאפא, היום שבו הדאפא (החוק הגדול) החל להיות מופץ בסין. כיום מתרגלים את השיטה 100 מיליון איש ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם, בחמש יבשות.

רוב מתרגלי הפאלון דאפא (פאלון גונג) נמצאים בסין. חרף הרדיפה האכזרית מצד המשטר שמתרגלי השיטה נתונים לה 14 שנה, הם נחושים באמונתם, וה-13 במאי הוא עבורם יום חג. זהו גם יום ההולדת של מאסטר לי הונג-ג'י, מייסד השיטה. לכן זורמות כל שנה גלויות ברכה רבות מספור לאתר מינג-הווי, והגלויות של השנה ייאספו במדור Greetings.minghui.org.

בחרנו לאתר בעברית גלויות שהגיעו מטיאן-ג'ין, עיר שבה הרדיפה היא חמורה מאוד. ניתן לקרוא מאמר עדכני על העינויים שמתרגלי הפאלון גונג עוברים שם במאמר: עינויים, מכות, עבודת פרך של 16 שעות ביום במחנה העבודה בכפייה שואנג-קואו בטיאן-ג'ין

מתרגלים מבוגרים מקבוצת לימוד-פא במחוז נאן-קאי, טיאן-ג'ין, מאחלים מתוך כבוד למאסטר הנפלא והרחום איחולי יום הולדת שמח!

מתרגלים מנאן-קאי, טיאן-ג'ין, מאחלים מתוך כבוד למאסטר הנפלא והרחום איחולי יום הולדת שמח!

מתרגלים מטו-נאן, מחוז נאן-קאי, טיאן-ג'ין, מאחלים מתוך כבוד למאסטר הנפלא והרחום איחולי יום הולדת שמח!

קבוצת מתרגלים מבוגרים מנאן-קאי מאחלים מתוך כבוד למאסטר הנפלא והרחום איחולי יום הולדת שמח!

מתרגלים מבוגרים מקבוצת לימוד-פא בנאן קאי מאחלים מתוך כבוד למאסטר הנפלא והרחום איחולי יום הולדת שמח!

מתרגלים מאתרי הפקת חומר להבהרת העובדות על השיטה ועל הרדיפה באזור טיאן-ג'ין מאחלים מתוך כבוד למאסטר הנפלא והרחום איחולי יום הולדת שמח!

מתרגלים משיאנג-יאנג-לואו, מחוז הה-דונג, טיאן-ג'ין, מאחלים מתוך כבוד למאסטר הנפלא והרחום איחולי יום הולדת שמח!

מתרגלים ממחוז טאנג-גו, טיאן-ג'ין מציינים את השנה ה-21 להצגת הפאלון דאפא לציבור הרחב!

מתרגלים מאתר ביתי של הפקת חומרי מידע להבהרת העובדות ממחוז נינג-הה, טיאן-ג'ין, מאחלים למאסטר הנכבד יום הולדת שמח ומציינים את יום הפאלון דאפא העולמי!

מתרגלים ממחוז נינג-הה, טיאן-ג'ין, מציינים את יום הפאלון דאפא העולמי!

מתרגלים ממחוז טאנג-גו, טיאן-ג'ין, מאחלים למאסטר הנפלא והרחום יום הולדת שמח ומציינים את יום הפאלון דאפא העולמי!

מתרגלים מטיאן-ג'ין מציינים את יום השנה ה-21 להצגת הפאלון דאפא לציבור הרחב!

מתרגלים מקבוצת לימוד-פא בשי-צ'ינג, טיאן-ג'ין, מציינים את יום הפאלון דאפא העולמי ו-21 שנה להצגת הדאפא לציבור הרחב!

מתרגלים מוו-צ'ינג מאחלים למאסטר הנכבד בכבוד איחולי יום הולדת יום פאלון דאפא שמח!