(Minghui.org)

ה-13 במאי הוא יום ההולדת של הפאלון דאפא (פאלון גונג), שיטה רוחנית עתיקה שמקורה בסין ושמאפשרת לאנשים לטפח את הגוף ואת הנפש גם יחד. השיטה פתוחה לכל אדם, בכל גיל ובכל מעמד, וללמוד אותה אינו כרוך בתשלום (תרומות אינן מתקבלות).

השנה חגגו מתרגלי הפאלון דאפא מהמחוזות טאו-יואן, שין-צ'ו ומיאו-לי ביחד בפעילויות מגוונות. מספר נבחרי ציבור ואישים בולטים רבים באו להשתתף חרף הגשם הכבד ונשאו דברים.

כמעט אלף מתרגלים ממחוזות טאו-יואן, שין-צ'ו ומיאו-לי חגגו את יום הפאלון דאפא בפארק הילדים בליו-הה

בכירים בממשל המקומי באו להביע את תמיכתם בפאלון גונג

מר הואנג ג'ן-צ'ו לשעבר חבר בית המחוקקים של המחוז ולאחר מכן חבר בית המחוקקים העליון של טייוואן

מר הואנג ג'ן-צ'ו סיפר שגם כחבר בית המחוקקים של המחוז וגם לאחר מכן כחבר בית המחוקקים העליון של טייוואן, הוא תמיד תמך בפאלון גונג. הוא סבור שמה שלומדים בשיטה מקדם בריאות וגם את השלום העולמי, ומעריץ את מתרגלי הפאלון גונג על עמידתם האיתנה והשקטה נגד הרדיפה מצד המשטר בסין. הוא הזכיר את תקרית צ'ונג-הואה שבה תמך ברשת הטלוויזיה העצמאית NTDTV המשדרת בסינית ובאנגלית שידורים חופשיים על המתרחש בסין. (על התקרית במאמר Chunghwa Telecom חידשה את חוזה השידור עםNTD  לאחר לחץ בינ"ל)

חבר בית המחוקקים של טאו-יואן מר ליאנג שין-וו אמר שלמתרגלי הפאלון גונג יש איכויות פנימיות טובות ושכל הפעילויות שלהם הן בעלות משמעות ותוכן, והן נעשות בסדר מופתי, שלא כמו פעילויות של קבוצות אחרות בטייוואן

מר צ'יו ג'ונג-צ'ו, סגן יו"ר האקדמיה למדעי החברה באוניברסיטה הלאומית של טייוואן, אמר שהוא מכיר את הפאלון גונג לטובה. הוא רואה פעילויות שהם עושים בקמפוס וראה מתרגלים ברחבי העולם מפיצים את העקרונות של "אמת, חמלה, סובלנות"

מר דיוויד הואנג, לשעבר חבר בית המחוקקים והיום סגן נשיא אוניברסיטת קאי-נאן, חושב שהפאלון גונג ממלא תפקיד חינוכי חשוב בטייוואן ובעולם והוא מגנה את הרדיפה נגדם וקצירת איברים מהם על ידי המשטר בסין

מר דיוויד הואנג, לשעבר חבר בית המחוקקים והיום סגן נשיא אוניברסיטת קאי-נאן, אמר שהפאלון גונג ממלא תפקיד חינוכי חשוב בטייוואן ובעולם. הוא סיפר שאנשים אימצו אל לבם את הערכים שהפאלון גונג מלמד: אמת, חמלה וסובלנות, וממש הפכו אותם לחלק מחייהם – וזאת התרומה הגדולה ביותר של הפאלון גונג לחברה. מנקודת מבטו כמחנך הוא היה רוצה לקדם את הערכים של אמת, חמלה וסובלנות, והוא מוכן לעמוד לצד המתרגלים של השיטה להביא חירות ושלום לעולם. הוא גינה את המפלגה הקומוניסטית הסינית הרודפת את הפאלון גונג וקוצרת מהם איברים להשתלות.

הוא מודאג מאוד מהנושא של חידוש החוזה של NTDTV  עם חברת הלוויינים הטייוואנית, וחושב שיש נטייה לתקשורת בטייוואן לצדד במשטר הסיני וזהו אות של חולשה מצד הממשלה בטייוואן. הוא מעודד את בכירי הממשלה להפסיק את נטיית התקשורת להמתיק את פשעי המשטר בסין. הוא סבור שלהגן על NTDTV  יתרום להפצת מידע אמין יותר לציבור בעולם.

מר צ'יו צ'יו-צ'ן, יועץ בכיר לחבר בית המחוקקים: "אני מקווה שהפאלון גונג יוכל להגיע לכל פינה בעולם"

מר צ'יו צ'יו-צ'ן, יועץ בכיר לחבר בית המחוקקים הביע את הערכתו לקיום החגיגות חרף הגשם הכבד. הוא סבור שהמפלגה הקומוניסטית הסינית היא משטר שמתחזה, וכי הפער בין העניים לעשירים בסין הוא עצום ביותר. הוא סבור שהחברה הדמוקרטית בטייוואן טובה לאין ערוך מהמערכת הטוטליטרית בסין.

מר צ'יו קרא את הספר העיקרי של הפאלון דאפא "ג'ואן פאלון" ואינו מבין מדוע המפלגה הקומוניסטית הסינית רוצה לדכא את הפאלון גונג באופן אכזרי ולא חוקי. הספר מלמד אנשים להיות אנשים טובים. מר צ'יו אמר שהוא הפיק תועלת רבה מלימוד הספר ונעשה עניו יותר. הוא מקווה שהפאלון גונג יגיע לכל פינה בעולם ולכל פינה בטייוואן, ויוביל את העולם לנתיב בהיר יותר.

מתרגלים מציגים את התרגיל השני "תנוחת העמידה של הפאלון"

"התזמורת השמימית הצועדת" מובילה את המצעד המרשים של חגיגות יום הפאלון דאפא 2013 בטייוואן

המתרגלים הטייוואנים עמדו בצדי הדרך והדגימו את חמשת תרגילי הפאלון גונג