(Minghui.org)

ה-13 במאי 2013 מציין את יום השנה ה-21 להצגת הפאלון דאפא לציבור על ידי מר לי הונג ג'י, מייסד הפאלון דאפא. לרגל האירוע, ראש העיר, לויד ווינק של העיר אוונסביל, אינדיאנה, הכריז על ה- 13 במאי 2013 כעל יום הפאלון דאפא בעיר אוונסביל.


העיר אוונסביל - הצהרה

הואיל והפאלון דאפא היא שיטת תרגול סינית עתיקה לשיפור הגוף המחשבה והרוח המורכבת מתרגילים מדיטציה ותורה המושרשים בתרבות הסינית;

והואיל ופאלון דאפא הוא תירגול מסורתי לטיפוח עצמי לשיפור הגוף והנפש בהתבסס על העקרונות של אמת, חמלה וסובלנות;

והואיל ולאחר הצגתו לציבור ב-13 במאי 1992, הפאלון דאפא שיפר את איכות חייהם של יותר ממאה מיליון אנשים ביותר מ-80 מדינות;

והואיל וכל פעילויות הפאלון דאפא, כולל הלימוד והתרגול מוצעים לציבור חינם אין כסף על ידי מתנדבים;

והואיל ובחודש יולי בשנת 1999, הממשלה הקומוניסטית הסינית פתחה בחרם על הפאלון גונג, מה שהוביל לרדיפה אכזרית שבה אלפים נרצחו ומיליונים נרדפו ואיבדו את זכויות האדם הבסיסיות שלהם;

והואיל שלמרות המצוקה העצומה, מתרגלי פאלון גונג בכל העולם התמידו באופן מדהים במאמציהם השלווים להגן על כבוד האדם ולשים קץ לחוסר הצדק;

לכן, ייקבע בזאת, שאני לויד ווינק, ראש העיר של העיר אוונסביל, מכריז בזאת על ה-13 במאי 2013 כעל יום הפאלון דאפא בעיר אוונסביל, אינדיאנה.

ולראיה הנני מניח את ידי ומטביע כאן את חותם העיר הגדול ביום ה-13 של חודש מאי בשנת 2013.

לויד ווינק, ראש העיר אוונסביל