(Minghui.org)

שבעה עורכי דין ידועים בסין נעצרו ב-13 במאי משום שחקרו את הרדיפה שעוברים מתרגלי פאלון גונג במרכז שטיפת המוח ארהו E'erhu בעיר זי-יאנג.

עורך הדין ג'יאנג ושישה עורכי דין אחרים הגיעו למרכז שטיפת המוח E'erhu ב-13 במאי בעשר בבוקר. בשעה שהמתינו לפתיחת השער הגיעה מכונית שחורה ללא לוחיות זיהוי ושני אנשים קפצו ממנה כשהם אומרים שאין להכניס מצלמות למרכז שטיפת המוח. הם רצו לכיוון עורכי הדין, סחבו מהם את הטלפונים הסלולריים וקראו לסוכני "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני").

כאשר עורכי דין נוספים שמעו על מעצרם של השבעה, הם באו לעזור להם ועצרו גם אותם. שמותיהם של 11 עורכי הדין העצורים מפורטים בגרסה באנגלית.

השוטרים התקיפו והכו את עורכי הדין שעצרו ליד מרכז שטיפת המוח, ועורך הדין מר טאנג טיאן-האו הוכה באופן הכי חמור, עם פצעים מדממים בראשו. עו"ד אחר נפצע ברגלו. ארבעת עורכי הדין באו לעזרת עמיתיהם ואז סוכנים עקבו אחריהם ועצרו אותם אחרי הצהריים.

שלושה מעורכי הדין שוחררו ב-14 במאי בשתיים בבוקר. שמונה האחרים שוחררו ב-14 במאי ב-11 בבוקר אחרי חקירה נוספת. אחד מעורכי הדין אוים על ידי המשטרה שיינקטו נגדו צעדים נוספים.

 

מרכז שטיפת המוח ארהו בעיר זי-יאנג. בתמונה מימין עורך הדין טאנג ג'י-טיאן

 

עורכי הדין ג'יאנג טיאן-יונג וטאנג ג'י-טיאן ממתינים לפתיחת השער של מרכז שטיפת המוח. בתמונה מימין בכיר של המשטר במכונית השחורה

 
 

שני סוכנים (אחד בחולצת פסים כהה והשני מצוין על ידי חץ אדום) מתקשרים ל"משרד 610

דווח שבכירים ברמת הפרובינצייה בסצ'ואן הורו לאיגוד עורכי הדין ללוות את 11 עורכי הדין חזרה לעיר צ'נג-דו ולאלץ אותם לעזוב את פרובינציית סצ'ואן

מתרגלי פאלון גונג מעונים למוות במרכז שטיפת המוח E'erhu

למרות שמרכז שטיפות המוח נושא את השם "מרכז חינוך לחוק", זהו בעצם מרכז שטיפת מוח מרושע ביותר היכן שסוכני "משרד 610" רודפים ומענים מתרגלי פאלון גונג. הם מחזיקים במתרגלים לפעמים שש שנים. יש מתרגלים שמתו מעינויים במרכז הזה. כ-260 מתרגלים הוחזקו שם בעת ובעונה אחת עם פרוס השנה הסינית החדשה של 2013 . הוא מתחזה למקום של נופש אך ידוע על לפחות שלושה מתרגלים שעונו בו עד מוות. שלושת המקרים מתועדים בגרסה האנגלית של המאמר.