(Minghui.org)

סנגוריהם של ארבעה מתרגלי פאלון גונג מהעיר קון-מינג שבפרובינציית יונאן הגישו ב-19 באפריל 2013, תביעה לתובע המחוזי של פרובינציית יונאן ולתובע העיר צ'ו-שיונג. הם גם הגישו תלונה נגד פקידים של המחלקה לביטחון הציבור במחוז לו-פנג על כך שהקשו על עורכי הדין שניסו להיפגש עם לקוחותיהם. עורכי הדין ביקשו שפקידים אלה ייחקרו ויובאו לדין על מעשיהם.

ארבעה עורכי דין נשכרו כדי להגן על ארבעה מתרגלים

המחלקה לביטחון מאזור טיואו-אן דיווחה ב-20 בדצמבר 2012 שגב' ליו צ'וי-שיאן, גב' פנג שואי-פינג, מר רן שיאו-מאן וגב' ליו שיאו-פינג מהעיר קון-מינג הפיצו תקליטורי DVD של מופע ה-Shen Yun לתושבי הכפר באזור טיואו-אן שבמחוז לופנג. חרף העובדה שלא נעשה דבר נגד החוק, המתרגלים נעצרו על ידי שוטרים ממחלקה לביטחון הפנים של לו-פנג. מאוחר יותר שכרו משפחותיהם עורכי דין מבייג'ינג כדי להגן עליהם ולטעון לחפותם.

עורך דינה של הגב' ליו שיאו-פינג הלך ב-4 בינואר 2013 למרכז המעצר בלופנג וביקר אותה. ב-22 בינואר הוא הגיש כתב הגנה לתובע המחוזי של לו-פנג בה הסביר באופן מקיף וטען לעומק באמצעות ראיות משכנעות שהלקוחה שלו, הגב 'ליו שיאו-פינג, "לא עברה על החוק בתרגול הפאלון גונג ושאין זה פשע להבהיר את האמת על הפאלון גונג". הוא הביע התקווה כי התובעים יפעילו את סמכותם החוקית לשמירה על החוק באופן באמת יעיל.

סירבו לאשר לעורך הדין לבקר את לקוחו

עורך דינה של הגב' פנג שואי-פינג נסע ב-7 במרץ לבקר אותה בבית המעצר, אך נדחה. פקידי מרכז המעצר אמרו כי הואנג הונג-ג'ינג, ראש אגף משטרת ביטחון הפנים במחוז לופנג הודיע להם כי עורכי הדין צריכים לבקש את רשותו כדי לבקר כל אחד מארבעת המתרגלים.

עורך הדין ניגש לתחנת המשטרה כדי לשאול אישית את הונג אם נתן הוראה כזאת. הונג הודה כי נתן הוראה כזו ואמר כי הוא לוקח על כך אחריות מלאה.

הגשת כתבי אישום

עורך דינה של גב' פנג הגיש תלונה עוד באותו יום למחלקת המשטרה ולפרקליטות ובה ביקש שהונג ייחקר ויועמד לדין על התנהגותו הבלתי חוקית. הוא הגיש תלונה נוספת ב-8 במרץ למחלקת הפיקוח של המשרד לביטחון הציבור של פרובינציית יונאן.

באותו אחר הצהריים, בתיהם של גב' ליו צ'וי-שיאן ושל מר רן שיאו-מאן נבזזו על ידי פאן ג'י-הונג והואנג הונג-ג'ינג, ראשי אגף הביטחון המקומי של משטרת מחוז לופנג כששני שוטרים התלוו אליהם.

העברת התיק

סנגורה של גב' ליו שיאו-פינג ניגש ב-7 באפריל, לאגף התביעה של התובע המחוזי בלופנג ושם נאמר לו כי משטרת מחוז לופנג העבירה ב -19 במרץ את תיקם (של ארבעת המתרגלים) לתובע המחוזי בלו-פנג .

כשביקש עורך הדין לראות את התיק, שיקר ראש התביעה יו הונג באומרו: "האדם האחראי על תיק זה הלך לסמינר, התיק אצלו ואנחנו לא יכולים להשיג אותו. "כששאל עורך הדין מי התובע ענה יו "כדי להבטיח את ביטחונו של התובע, אנחנו לא יכולים לחשוף את המידע הזה. תוכל לגלות זאת בעת קבלת כתב האישום".

כל הביקורים בוטלו

כשעורך הדין נכנס לבית המעצר כדי לבקר את גב' ליו שיאו-פינג סביב השעה ארבע אחר הצהריים, נאמר לו שהתובע נתן הוראות לא לאפשר לאף אחד לבקר אותה. עורך הדין חזר למחרת למשרד התובע בלופנג ודיווח לתובע הכללי על המצב, אך רשויות מרכז המעצר עדיין סרבו לתת לו לראות את גב' ליו.

כאשר ארבעת הסנגורים הלכו שוב לבית המעצר במחוז לו-פנג ב-18 באפריל כדי לבקש לראות את לקוחותיהם, השומרים לי שוא-שיאנג (שמספרו 030,507) ומו שון-צ'ינג (שמספרו 030,457) דחו אותם והסבירו שהם קיבלו "הוראות מהממונים עליהם". עורכי הדין נגשו לתובע והגישו את תלונתם לראש אגף הפיקוח והגישו גם תלונה נגד שלטונות בית המעצר על הפרת החוק בסירובם לתת לעורכי הדין להיפגש עם לקוחותיהם. לאחר מכן הם ניגשו לאגף התביעה ושאלו לגבי תיקם של המתרגלים. יו הונג, ראש האגף הגיבה, "התיק כבר הוגש לבית המשפט".

הגבלת גישה לתיקים

עוד באותו אחר הצהריים עורכי הדין פנו לבית המשפט המחוזי בלו-פנג וביקשו לראות את התיק. השופט בתפקיד דרש מגב' ליו שיאו-שיאן מסמכי זיהוי כדי להוכיח שהיא אחותה של הגב' ליו צ'יו-שיאן, אחרת לא יורשה עורך דינה של הגב 'ליו לראות את התיק. ומכיוון שהתביעה נגד כל ארבעת המתרגלים הוגשה בתיק אחד עורכי הדין האחרים לא הורשו לראות את התיק. לאחר המתנה ארוכה, כששאלו עורכי הדין ישירות את נשיא בית המשפט מה קורה, הם הורשו לראות שני כרכים בלבד מתוך החמישה שבתיק.