(Minghui.org)


מתרגל הפאלון גונג מר יו שו-לין מהכפר דונג-בא-ג'יא שבאזור מונגוליה הפנימית בסין, היה צריך להשתחרר ממחנה עבודה בכפייה ב-11 במאי 2013 לאחר שסיים את תקופה הכליאה שנקצבה לו ללא עילה חוקית. אולם באותו יום "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") עצר אותו שוב.

מר יו נעצר לפני כשנתיים עם מתרגלי פאלון גונג אחרים, כולל אשתו. כולם נעצרו למרות שלא ביצעו שום עבירה על החוק, הם רק עתרו לרשויות (בהתאם לזכותם החוקית) לשחרר מתרגלת עמיתה שהייתה כלואה גם כן ללא עילה חוקית, ועונתה בעינויים שונים בכלא: חישמול באלות חשמליות, "כסא ברזל", עינוי "הלעטה בכפייה" ונעיצת קיסמי במבוק בציפורניה, אגרופים בפניה, בעיטות. היא הייתה חבולה מכף רגל עד ראש.

מר יו נכלא לתקופה של שנתיים במחנה עבודה בכפייה, שבה נדרש לוותר על אמונתו. כיוון שלא הצליחו לכופף את אמונתו, רוצים לשבור את רוחו עם מעצר נוסף.

מי שמוביל ברדיפת מתרגלי פאלון גונג באותו אזור הוא ליו צאי-ג'ון, ראש מחלקת ביטחון פנים. כאשר פשעיו פורסמו הוא הגיב במעצרים נוספים של מתרגלי פאלון גונג שלא כחוק. פרטיו ופרטי מעורבים אחרים בפשעים מצוינים במאמר באנגלית.