(Minghui.org)

ב-5 ביוני 2013 מועצת זכויות האדם של האו"ם ערכה את הפגישה ה-23 שלה. במהלך הדיון הכללי על מצב זכויות האדם, המשלחת הקנדית שוב הביעה דאגה מרדיפות דתיות ברחבי העולם, ובמיוחד מרדיפת הפאלון גונג בסין.

לדברי הצהרה שפורסמה מטעם נציגי המשלחת הקנדית, "קנדה מודאגת מאד מהרדיפות המתגברות של קהילות דתיות ברחבי העולם." ישנה חשיבות עילאית לכך שכל אדם יוכל לעסוק באמונתו בבטחון וללא חשש. הפאלון גונג בין שמונה הקהילות הדתיות שנרדפות בשל אמונתם בעולם.

לא מושפע מלחץ המק"ס, משרד חופש הדת של קנדה ממשיך להביע את דאגתו

The Globe and Mail, עיתון בתפוצה ארצית בקנדה, פרסם מאמר ב-7 ביוני בשם "מגן חדש לחופש הדת ניצב בפני קרב מפרך ("New religious-freedom watchdog faces uphill battle"). המאמר חשף כי ג'אנג ג'ון-סאי, שגריר סין לקנדה, הביע את אי שביעות רצונו מהממשלה הקנדית לאחר שראש הממשלה הקנדי הגדיר בפירוט את רדיפות הדת המתרחשות בסין, במהלך נאומו לרגל ייסוד המשרד לחופש הדת, בחודש פברואר השנה.

אנדרו בנט, שגריר המשרד לחופש דת אמר במהלך דיון עם ג'אנג ג'ון-סאי "...שדעתו נחושה לגבי הצורך לדבר בפומבי על חוסר חופש הדת בסין, כאשר הדבר יתבקש."

"כשזה מגיע לענייני זכויות אדם ובמיוחד חופש דת, אנו נמשיך להביע את חששותינו בנושא", אמר מר בנט, לפי העיתון The Globe and Mail. "אמרתי לו בזמנו שאני אפגש עם קבוצות כמו הבודהיסטים הטיבטיים, פאלון גונג, נוצרים," "אני חושב שהוא לא היה מרוצה במיוחד לשמוע את זה."

מר בנט נפגש עם חברי אגודת הפאלון דאפא בקנדה באמצע מאי השנה כדי ללמוד יותר מקרוב על הרדיפה שמנהל המשטר הקומוניסטי הסיני נגד הפאלון גונג.

משרד חופש הדת של קנדה מודאג מרדיפת הפאלון גונג: נמשיך להשמיע את קולנו

ראש הממשלה הקנדי הארפר הכריז ב-19 בפברואר 2013 על ייסודו של משרד חופש הדת, כנדבך בתוך משרד החוץ והסחר הבינלאומי. במילותיו במסיבת העיתונאים שציינה את הפתיחה הרשמית של המשרד החדש, ראש הממשלה הזכיר את רדיפת הפאלון גונג בסין כאחד הנושאים שקנדה מודאגת לגביהם.

רה"מ הזכיר מפורשות את הרדיפה הדתית המתרחשת בסין. "בסין, נוצרים אשר עוסקים באמונתם מחוץ לגבולות שהממשלה קובעת, נאלצים לרדת למחתרת ומנהיגיהם נאסרים ומוחזקים במעצר, באותו הזמן, המוסלמים האויגורים, הבודהיסטים הטיבטיים, ומתרגלי הפאלון גונג נתונים לדיכוי התעללות והפחדות."

"הרשימה, למרבה שאט הנפש, עוד ארוכה" הוא אמר. "למול העוולות והזוועות האלה, קנדה לא תשתוק."

ג'ייסון קני, שר האזרחות, הגירה ורב-תרבותיות, סיפר לעיתונאים במסיבת העיתונאים, שכפי שראש הממשלה ציין, מתרגלי הפאלון גונג בסין, כמו גם נוצרים במחתרת, בודהיסטים טיבטיים ומוסלמים אויגורים, הן קבוצות שחייבים להגן עליהן. הוא אישש: "אנו נשמיע את קולנו למענם".

הממשלה הקנדית מגנה בפומבי ובהזדמנויות רבות את הרדיפות שמנהלת המק"ס

מאז שהחלה רדיפת הפאלון גונג בידי המק"ס ב-1999, הממשלה הקנדית העלתה את נושאי זכויות האדם והפאלון גונג בנסיבות שונות. בוועידת האו"ם לזכויות האדם אשר נערכה ב-5 במרץ 2012 בג'נבה, שר החוץ של קנדה ג'ון באיירד אמר שקנדה מגנה את המעשים השערורייתיים נגד המומרים והחברים במיעוטים הדתיים בחלקים שונים של העולם, כולל הדיכוי האלים, האפליה והאיומים וההתקפות במקומות הסגידה של הדת. קנדה נותרת מודאגת מאוד מהחוסר בזכויותיהם של בני המיעוטים הדתיים, וביניהם, ציין שר החוץ של קנדה, מתרגלי הפאלון גונג.

ראש הממשלה הקנדי הארפר מכריז על ייסוד המשרד לחופש הדת

ב- 23 בינואר, שבועיים לפני ביקורו של ראש הממשלה הארפר לסין, שר החוץ הקנדי ג'ון ביירד, בעת ביקורו בבריטניה, הביע את מורת רוחו ממעשיו הנתעבים של המשטר הקומוניסטי הסיני ברדיפתו קבוצות בעלות אמונה רוחנית, וגינה בפומבי את רדיפת המק"ס נגד הפאלון גונג.