(Minghui.org)

בית המשפט הגבוה לפלילים בארגנטינה דן מחדש ב-17 באפריל 2013 בתיק בבית המשפט הפדראלי לערעורים פליליים והורה לפתוח מחדש את משפט של הנאשמים הבאים: ג'יאנג דזה-מין, לשעבר נשיא ויושב ראש המפלגה הקומוניסטית הסינית ולואו גאן, לשעבר חבר הוועדה המתמדת של המפלגה.

השניים מואשמים בעינויים וברצח-עם של מתרגלי פאלון גונג בסין. התובעת, אגודת הפאלון דאפא של ארגנטינה (FDAA) ערערה כבר פעמיים בסגירת תיק. התיק ייפתח כעת מחדש.

אגודת ה-FDAA מקווה שבתי המשפט בארגנטינה ישמרו על רוח החוק ויוציאו צווי מעצר בין-לאומים לג'יאנג ולואו.

רקע

ב-13 בדצמבר 2005 הגישה FDAA תביעה בעת ביקורו בארגנטינה נגד לואו גאן, סגן מנהל דאז של משרד 610. הוא מואשם שהשתמש במשרד 610 כדי להוציא לפועל את הרדיפה נגד הפאלון גונג. התיק התקבל אצל השופט ד"ר אוקטביו אראוז דה לה-מדריד מבית המשפט הפדראלי לפלילים מס' 9.

הוצאת צו מעצר

בדצמבר 2009, אחרי שנים של חקירה ואיסוף ראיות ממתרגלי פאלון גונג רבים, השופט לה-מדריד, הוציא צו מעצר בין-לאומי הדורש מהאינטרפול לעצור את הנאשמים, ג'יאנג ולואו כאשר יעזבו את סין ולהסגיר אותם כדי לעמוד למשפט בארגנטינה על פשעים נגד האנושות. השופט כלל את מקרהו של ג'יאנג בתיק של לואו אחרי שגילה שנשיא סין לשעבר יזם את רדיפת הפאלון גונג.

השופט אולץ להתפטר אחרי שהמק"ס התערבה בהליך המשפטי

שגרירות סין בארגנטינה, שלחה מכתב רשמי לשר החוץ של ארגנטינה, לבכירי בתי משפט ולשרים שונים בבקשה "לשים קץ לכל התיקים המתייחסים לפאלון גונג", מייד לאחר שקיבלו הודעה על צווי מעצר בין-לאומיים עבור ג'יאנג ולואו. כמו כן איימו שניהול תיק כזה יפגע ביחסים ההדדיים בין סין לארגנטינה.

זמן קצר לאחר מכן, נאלץ השופט לה-מדריד להתפטר וממשלת ארגנטינה מינתה מייד שופט אחר במקומו. עם מינויו פסל השופט החדש את צו המעצר הבין-לאומי נגד ג'יאנג ולואו וסגר את התיק מחוסר הוכחות.

אגודת הפאלון דאפא מערערת פעמיים

ה-FDAA ערערה לבית הדין הפדראלי לערעורים פלילים, שפסק בדצמבר 2010 שהתיק מתייחס לעיקרון הסמכות השיפוטית האוניברסאלית והראיות שניתנו על ידי התובעת מספיקים ואמינים.

אולם בית המשפט דחה את התיק בהסתמכו בשל העיקרון  "עקרון הסיכון הכפול", האומר שאין להעמיד לדין פעמיים אדם בגין אותה עבירה תוך קיום מערך עובדות זהה.

כיוון שמקרה דומה המבוסס על פגיעה בזכויות אדם של מתרגלי הפאלון גונג כבר נדון בספרד, פסק בית המשפט לערעורים שיש ליישם את עיקרון הדין הכפול.

ה-FDAA ערערה לאחר מכן לבית המשפט הגבוה לפלילים של ארגנטינה, בציינה שהמשטר הסיני הפעיל לחץ פוליטי עצום, ואילץ את הערכאה הראשונה של בית המשפט הפדראלי לערעורים פליליים ליישם את העיקרון הנ"ל כדי לדחות את התיק.  כמו כן ציינה ה-FDAA שאין ליישם את עיקרון הסיכון הכפול על רצח העם של הפאלון גונג בטרם הורשעו הנאשמים רשמית.

אמנסטי אינטרנשיונל תומכת בערעורים של FDAA

ארגון אמנסטי אינטרנשיונל תמך בערעורים של FDAA ומנקודת מבט של צד שלישי, סיפק לבית המשפט הגבוה לפלילים מספר רב של תיקים בחוק הפלילי הנוגעים בפשעים כנגד האנושות, ובכלל זה ההליך שלהם, ההתפתחות והבדיקה של אותם פשעים. הארגון לזכויות אדם טוען שהעיקרון הנ"ל אינו צריך להיות מיושם במקרה הזה.

בית המשפט הגבוה לפלילים מורה על דיון מחדש בתיק

ב-17 באפריל השנה, דחה בית המשפט הגבוה לפלילים את הפסיקה של בית המשפט הפדראלי לפלילים לסגור את התיק, והורה להביאו לדיון חוזר בבית המשפט לפלילים מספר 9.