(Minghui.org)


מתרגלת הפאלון גונג גב' שיאנג לי בת 52 מהעיירה יי-ג'ואו בליאו-נינג נעצרה בבייג'ינג ב-24 באפריל 2013 ביחד עם שתי מתרגלות נוספות של השיטה. העילה למעצר הייתה שהיא דיברה עם אנשים על הפאלון גונג. היא כמובן לא ביצעה שום עבירה על החוק הסיני, משום שהחוק הסיני תומך בחופש אמונה, אך מאז שהחלה הרדיפה של המשטר בסין נגד הפאלון גונג ביולי 1999, זאת הפעם ה-11 בה היא נעצרת באופן בלתי חוקי.

המשטר בסין עצר וכלא מאות אלפי מתרגלים על כך שהם מחלקים חומרים של הפאלון גונג, כשהיא מאשימה אותם ב"הריסת המערכת המשפטית חברתית". למתרגלי הפאלון גונג נפסקים באופן בלתי חוקי עונשי מאסר בכלא על חלוקת חומר המספר על השקרים של המשטר, כמו DVD של "False Fire" – סרט תיעודי המנתח את התקרית שהמשטר ביים והציג כ"ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן" ב-2001. התקרית הזו בוימה וצולמה על ידי המשטר, ושודרה על ידי כלי התקשורת של המשטר כדי לגרום לציבור לפנות נגד הפאלון גונג בסין ולאפשר למשטר לרדוף את השיטה באין מפריע. כמו כן מתרגלי השיטה מחלקים חומר המתאר את העינויים שמתרגלי פאלון גונג עוברים במתקני הכליאה.

גב' שיאנג החלה לתרגל ב-1998. היא שיפרה את בריאותה ומצבה המנטלי, החלה להתחשב יותר באנשים, ופעלה מתוך חוסר אנוכיות עקב אמונתה בעקרונות "אמת-חמלה-סובלנות" (עקרונות הפאלון גונג).

רשימת 11 המעצרים של גב' שיאנג – כולם בלתי חוקיים בהתאם לחוק הסיני

1. בפעם הראשונה נעצרה מייד לאחר ה-20 ביולי 1999. היא ניסתה להגיע בבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג, כחלק מזכותה המופיעה בחוקה, היא נתפסה טרם הגעתה לבייג'ינג.

2. נעצרה על ידי שוטרים מקומיים בעיירת מגוריה טי-ג'ואו ב-26 באוקטובר 1999. היא הייתה כלואה 15 יום ונקנסה ב- 1,220 יואן.

3. זמן קצר אחר מעצרה השני נעצרה שוב ונשלחה לשיעורי שטיפת מוח במשך 9 ימים.

4. נעצרה לאחר הלשנה מצד וועדת השכונה על שתרגלה פאלון גונג. היא הייתה עצורה 5 ימים.

5. ב-30 בנובמבר 2000 נסעה לעתור שוב בבייג'ינג, נתפסה והוחזרה למעצר בעיירה טי-ג'ואו למשך 35 יום.

6. מיד עם שחרורה נעצרה שוב ונשלחה למחנה העבודה בכפייה מא-סאן-גי'אה למשך שנתיים.

7. ב-19 במאי 2000 נעצרה על ידי המשטרה למשך 35 יום.

8. נעצרה ונשלחה שוב למא-סאן-ג'יאה. השתחררה במהירות ושוב נעצרה למשך 15 יום.

9. במאי 2003 נעצרה על ידי משטרה מקומית ונכלאה למשך 3 ימים. זמן קצר לאחר מכן שוב נעצרה ונותרה 6 ימים במעצר משטרתי ושלמה קנס של 500 יואן.

10. ב-21 ביולי 2011 נעצרה על ידי המשטרה המקומית ונשלחה למרכז מעצר בעיר ג'ין -ג'ואו. היא שוחררה ב-5 באוגוסט.

11. מאז שנעצרה ב-24 באפריל הגב' שיאן עצורה במרכז המעצרים דונג-צ'נג בבייג'ינג.

מדוע מתמידים מתרגלים לדבר בגלוי למען הפאלון גונג חרף הסכנה לחייהם וחירותם?

אנשים רבים תוהים מדוע מסכנים מתרגלי פאלון גונג את ביטחונם כדי לעתור בגלוי או לחלק חומרי מידע. למעשה גם אם הם מתחבאים בביתם הם במעקב מצולם על ידי המעסיקים שלהם והרשויות המקומיות. יותר מכך, מאחר שלשקר זה בניגוד לעקרונות הפאלון גונג, מספרים המתרגלים בצורה אצילית את האמת ומביעים בגלוי את העובדות על הרדיפה הנמשכת כבר 14 שנים. הם הקבוצה היחידה המתבטאת בגלוי נגד עריצות המשטר הקומוניסטי מבלי להיכנע לפחד. עמידתם האיתנה ומאמציהם הבלתי נלאים של המתרגלים אל מול הרשויות מועילים לאזרחים הסינים שפוקחים את עיניהם לפשעים ולהולכת השולל של המשטר הקומוניסטי. בעקבות זאת יותר מ-100 מיליון אזרחים סינים בחרו לוותר על חברותם במפלגה וארגוניה ופרשו מהם.